Nový typ finančného príspevku pre školy

5. 9. 2006

          Školský rok sa včera začal aj na ôsmich plno organizovaných základných školách a jednej ZŠ pre 1.-4. ročník na území mesta Trenčín, ktorých zriaďovateľom je miestna samospráva. Do ich lavíc zasadlo 4782 žiakov, z toho 505 prvákov. Keďže v júni ukončilo základnú školskú dochádzku 739 žiakov, v porovnaní s minulým školským rokom klesol počet detí v trenčianskych základných školách o 234.


          Aby trenčianske školy nepocítili nedostatok peňazí, o to sa okrem manažérskej vynaliezavosti manažmentov škôl stará aj ich zriaďovateľ, Mesto Trenčín. Podľa slov vedúceho útvaru školstva a sociálnych vecí mestského úradu Jozefa Baláža, odkedy štát preniesol  právomoci v základnom školstve na mestá a obce, pridelené peniaze, tzv. normatívy, im stačia len na základné veci, napríklad na nové lepšie vybavenie už nezostáva. Preto v Trenčíne pomáhajú aj finančné prostriedky z mestského rozpočtu, aby mali školy viac peňazí ako vlani. „Príspevok 500 korún na žiaka poskytujeme nielen základným, ale aj materským školám prvýkrát. Je to nový typ príspevku samosprávy na učebné pomôcky alebo na výmenu zastaraného vybavenia, to znamená nábytku, lavíc, stoličiek či katedier,“ hovorí J. Baláž. Mesto nezabudlo ani na  základnú umeleckú školu a centrum voľného času. Finančná čiastka, určená na jedno dieťa tu predstavuje 300 Sk. „Všetci prváci dostali od mesta aj knihy a špeciálne žiacke knižky,“ dodáva vedúci útvaru.


          Zlepšiť najmä technickú infraštruktúru, ale aj komunikáciu na linke škola – mesto pomôže 50 počítačov, ktoré budú základným školám rozdelené podľa počtu žiakov do konca tohto mesiaca. Suma, ktorú Mesto Trenčín na tento účel vyčlenilo zo svojho rozpočtu, presahuje 1 mil. 200 tisíc korún. + Primátor za katedrou! Branislav Celler v prvý deň nového školského roku prišiel na ZŠ, Kubranská cesta, kde zavítal i medzi čerstvých prváčikov.+ Nové lavice čakali 4. septembra na žiakov vo viacerých trenčianskych základných školách. Snímka je zo ZŠ, Hodžova ul., kde ich rovnako ako na iných školách zakúpili z finančného príspevku mesta 500 Sk na jedného na žiaka.


  

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!