Nový cintorín nepôjde cez záhradky

27. 4. 2009

Mesto pripravuje lokalitu pod Východnou ulicou (opisne lesík pod „komínom“) smerom na obec Soblahov na výstavbu nového centrálneho cintorína. Už o niekoľko rokov by totiž mohla nastať v meste kritická situácia pri pochovávaní, nakoľko súčasné kapacity cintorínov nepostačujú. Uvedené územie vyplynulo z vyhľadávacej štúdie architektov, z majetkových vzťahov (mesto je vlastníkom väčšiny pozemkov), dobrej dopravnej dostupnosti i napojiteľnosti na inžinierske siete.


Výstavba nového mestského cintorína bola aj predmetom rokovania poslancov a občanov vo Výbore mestskej časti Juh. Občania prišli osloviť poslancov s požiadavkou, aby cintorín nezasiahol do ich záhradiek. Podľa vyjadrenia primátora Branislava Cellera sa však rozhodne cez záhradkársku oblasť s výstavbou cintorína nepočíta a pôvodne navrhovaný rozsah cintorína architektmi, ktorý mali zrejme občania k dispozícii, bol na pokyn primátora zúžený iba na pozemky, ktoré nie sú súčasťou záhradkárskej obce. Primátor taktiež vylúčil, že by v danej oblasti malo byť postavené krematórium.


/jm/Urbanistický návrh – PDF dokument na stiahnutie

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!