Nové parkoviská na Juhu

24. 4. 2018

Sídlisko Juh zaznamenáva najväčší nárast počtov automobilov a terajšie miesta na parkovanie už nestačia. Mesto ich budovaním dobieha dlh z minulosti. V ostatných dňoch pribudli nové parkoviská na Kyjevskej, Halalovke a Lavičkovej.

Výstavba nových parkovísk začala v októbri 2017. Na Kyjevskej ulici, pred domom č. 2491/ 6 a 8, bola rozšírená cesta i už existujúce parkovisko čiastočne do zelene. Celkovo tu je 27 kolmých parkovacích miest. Úpravou cesty a zasunutím protiľahlého parkoviska bolo možné vybudovať pri dome kolmé státia. Zmenou parkovania tu dnes zaparkuje 16 vozidiel, predtým len sedem. Zmenil sa aj priestor pôvodného parkoviska pred budovou kultúrneho strediska, kde jeho úpravou bolo možné vybudovať a vyznačiť ďalších 59 parkovacích miest. Nové parkovisko s 12 miestami pribudlo pri dome Kyjevská 2505. Celkovo v tejto lokalite je teda vyznačených 114 parkovacích miest.

V priestore pri dome Lavičková č. 2383 a Mateja Bela č. 2503, 2504 bolo vybudovaných 30 parkovacích miest medzi garážami, domami a trafostanicou a ďalších 22 v uličke ku kostolu, oproti už existujúcemu parkovisku pri detskom ihrisku. Zároveň je zrekonštruovaná aj cesta za domom a opravené kanalizačné vpuste.

Na Halalovke pri poliklinike pribudlo ešte vlani 13 nových parkovacích miest, 5 pozdĺžnych a 8 kolmých. Tento rok sa dobudovalo vyše 40 stojísk pre vozidlá na Halalovke č. 2389 až 2398.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!