Nové odborné učebne pre školu

17. 2. 2020

Mesto Trenčín dobuduje učebne v Základnej škole na ulici Dlhé Hony. Pôjde o nové odborné triedy, ktoré budú mať kapacitu 80 žiakov. Na túto investičnú akciu je v mestskom rozpočte pripravených 430 tisíc eur.

Základná škola na Dlhých Honoch sa už dlhší čas trápi s malými priestorovými podmienkami na výučbu odborných predmetov. A tak na tento účel využíva i pivničné priestory, ktoré nie sú vyhovujúce.

Novú počítačovú učebňu, jazykové triedy a dielňu Mesto vybuduje v tomto roku v samostatnom stavebnom objekte, ktorý bude prepojený spojovacou chodbou s budovou, kde je jedáleň a prvácke triedy. V prístavbe sa počíta i so sociálnymi zariadeniami a kabinetom. Okrem prístavby je nutná aj rekonštrukcia kanalizačnej a elektrickej prípojky.

Mesto vyhlási verejné obstarávanie na stavebné práce, ktorého výsledkom bude uzavretie zmluvy o dielo.

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!