Nová služba pre nepočujúcich

10. 8. 2020

Ľuďom so sluchovým hendikepom pri návšteve matriky a klientskeho centra Mestského úradu v Trenčíne najnovšie uľahčí komunikáciu online tlmočník.

Spojenie s tlmočníkom do posunkového jazyka je možné nadviazať jednoducho a rýchlo, a to prostredníctvom tabletu s aplikáciou DEAFCOM.

Tablet je k dispozícii v klientskom centre a matrike. Keď klient so sluchovým hendikepom príde, vyškolená pracovníčka použije tablet ako prostriedok na komunikáciu s občanom. Spojenie je okamžité.

Tablet podľa potreby zobrazí buď prepis textu alebo text pretlmočený do posunkovej reči.

Ide o projekt občianskeho združenia Deafcom. Službu platí mesto. Ide o ďalší krok v snahe o debarierizáciu Mestského úradu v Trenčíne.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!