Nová okružná križovatka otvorená

15. 11. 2005

          Zvyšovaním intenzity cestnej dopravy sa v Trenčíne zhoršuje dopravná situácia. Týka sa to aj križovatky na Soblahovskej a Legionárskej ul., situovanej pri budove Keramoprojektu. Pôvodný tvar križovatky bol nebezpečný pre vodičov i chodcov, križovatka sa stávala ťažko prejazdnou z vedľajších ulíc. Ako najvýhodnejšie riešenie rekonštrukcie križovatky sa ukázalo vybudovať malú okružnú križovatku.


          V pondelok 11. júla t. r. sa začali prípravné práce na rekonštrukcii. Stavebné práce sa realizovali v dvoch etapách vždy s príslušným dočasným dopravným značením na obchádzkových trasách. Od 15. novembra nová okružná križovatka, zabezpečujúca zvýšenú bezpečnosť v danom úseku, slúži motoristickej verejnosti.


          Zvýšenie bezpečnosti sa dosiahlo aj zmenou situovania autobusových zastávok. Zastávka na Soblahovskej ulici pre smer do centra mesta je posunutá ďalej od križovatky a umiestnená na samostatnom zastávkovom pruhu. Zastávka na opačnej strane Soblahovskej ulice pre prímestskú dopravu (smer do Soblahova) bola preložená na jestvujúcu zastávku MHD pred budovu ALLIANZ – Slovenskej poisťovne.  Presunula sa aj zastávka na Legionárskej ul. spred butikov pri nákupnom stredisku Družba na pôvodnú zastávku pred nemocnicou, kde je vytvorený polozapustený zastávkový pruh. Preložením tejto zastávky sa odstránia možné kolízne situácie medzi autobusmi a parkujúcimi vozidlami pred butikmi.


          Celkové náklady na stavbu, investičnú akciu Mesta Trenčín, dosiahli výšku približne 23 mil. Sk, dodávateľ Cesty Nitra a.s., Stredisko Trenčín, ju zrealizoval v súlade so zmluvou za tri mesiace od odovzdania staveniska. Súčasťou stavby je aj 15 nových parkovacích miest s pozdĺžnym státím na Legionárskej ul. pred F-marketom a Posádkovou správou budov.


             Okružná križovatka má priaznivý vplyv na životné prostredie. Jej vybudovaním sa cestná doprava stane plynulejšia. Odpadne dlhá doba čakania na vedľajších cestách, čím sa zníži množstvo vypúšťaných plynov z vozidiel do ovzdušia. Okružná križovatka s vysadenou zeleňou zvyšuje estetickú hodnotu prostredia.Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!