Nová jazyková učebňa pre deti na ZŠ Novomeského

11. 5. 2010

Deti zo Základnej školy (ZŠ) na Ulici L. Novomeského v Trenčíne dostali v pondelok vynovené jazykové laboratórium. S učiteľkou, ale aj medzi sebou tu môžu komunikovať použitím slúchadiel a mikrofónov.


Pásku na vynovenej učebni v pondelok slávnostne prestrihol primátor Branislav Celler za asistencie riaditeľa južanskej ZŠ Jozefa Spišáka. „Verím, že do tejto miestnosti budete vchádzať vždy s úsmevom a že sa tu jazykovo dobre pripravíte na ďalší život,“ zaželal žiakom najväčšej školy na sídlisku Juh trenčiansky primátor. 


Akýmsi riadiacim centrom zrekonštruovanej triedy je učiteľský pult, ktorý umožňuje komunikovať pedagógovi so svojimi žiakmi. Deti pracujú v skupinkách, vo dvojiciach aj jednotlivo a ich výstupy si možno nahrávať. K dispozícii majú aj vizualizér, ktorý slúži na zväčšovanie obrázkov a ich premietanie na stenu. Na rozdiel od klasického meotaru, ktorý pracuje s priesvitnými fóliami, vizualizér si poradí aj s textom napísaným na papieri.


Radosť z novej nadštandardne vybavenej učebne, ktorá naraz pojme osemnásť žiakov, neskrývala ani učiteľka Mária Králiková. „Doteraz žiaci na hodinách počúvali hovorený text z kaziet alebo CD. Boli pri tom rušení okolím aj sebou navzájom. Teraz je však vyučovacia hodina  efektívnejšia, deti sú sústredenejšie,“ zhrnula angličtinárka najväčšie výhody používania slúchadiel a mikrofónov.


„Táto učebňa je ďalším krokom k zmodernizovaniu vyučovania na našej škole. Okrem riadnej výučby bude slúžiť aj pre odpoludňajšie školské záujmové krúžky. Chceme prilákať deti na štúdium cudzích jazykov. Od septembra nájdu zázemie v jazykovej učebni aj ruštinári, pretože je o tento jazyk na škole mimoriadny záujem. V blízkej budúcnosti plánujeme vybudovať ešte jednu podobnú triedu v rámci plánovanej rekonštrukcie školy aj využitím eurofondov,“ vysvetlil riaditeľ južanskej ZŠ Jozef Spišák. Celkové náklady na vybavenie učebne presiahli 10-tisíc eur. Podstatnú  časť tejto sumy venovali škole  súkromní sponzori, zvyšok zaplatila samospráva.


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!