Nie je záujem o prevádzku cintorínov?

3. 4. 2006

           Podľa zákona o pohrebníctve, ktorý je účinný od novembra minulého roku, musí každé mesto či obec pohrebiská prevádzkovať samo, alebo prostredníctvom prevádzkovateľa, ktorým je iná fyzická alebo právnická osoba. V prvom prípade by to pre Trenčín v praxi znamenalo potrebu vytvorenia útvaru pohrebníctva na mestskom úrade.


          Samospráva v Trenčíne sa rozhodla ísť inou cestou a nájsť pre tieto činnosti prevádzkovateľa. „Keďže Mesto Trenčín má podľa prijatého Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja služby tohto druhu outsorcovať, vypísali sme verejnú súťaž. Máme už kladné skúsenosti napr. s verejným osvetlením alebo cestami, ktoré prevádzkuje tretí subjekt a robí tieto činnosti efektívnejšie a lacnejšie,“ hovorí prednostka Mestského úradu v Trenčíne Iveta Orgoníková.


          Na základe platnej legislatívy Mesto Trenčín vyhlásilo verejnú súťaž na všetkých jedenásť pohrebísk, ktoré spravuje. Okrem centrálneho mestského cintorína pod sídliskom Juh bola predmetom súťaže aj prevádzka dvoch cintorínov v Orechovom, ďalej v Kubrici, Kubre, Záblatí, Zlatovciach, Istebníku, Opatovej, Trenčianskych Biskupiciach a Belej. Ďalšie dva trenčianske cintoríny, Evanjelický cintorín na Hornom Šianci a Židovský cintorín na Partizánskej ul. spravujú cirkvi.


          „Do verejnej súťaže sa neprihlásil žiadny záujemca, teraz podľa zákona vyhlásime rokovacie konanie bez zverejnenia s viacerými subjektmi, ktoré na území Slovenska prevádzkujú pohrebiská podľa platnej legislatívy,“ opisuje súčasný stav I. Orgoníková.


          Nový prevádzkovateľ trenčianskych pohrebísk by mal byť známy koncom mája tohto roku.


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!