Nepovolili výrub ginka, ktoré prekáža výstavbe hotela

18. 1. 2007

          Útvar životného prostredia Mestského úradu (MsÚ) v Trenčíne na včerajšom konaní nepovolil výrub približne storočného ginka dvojlaločného na pozemku na Sadovej ulici vedľa mestského parku v Trenčíne. Žiadosť o výrub podala spoločnosť Arman Intech Reality, ktorá plánuje na pozemku postaviť štvorhviezdičkový hotel, polyfunkčný objekt a podzemné garáže. Rozhodnutie o ponechaní stromu na mieste, čo si vyžiada zmenu projektu alebo jeho presadenie, čo nemá u nás obdobu, bude súčasťou územného konania. Arman Intech Reality od mesta pozemok odkúpil za 14,7 milióna korún. Na základe zmluvy o budúcej zmluve prejde pozemok do vlastníctva investora až po kolaudácii stavby.


          Zúčastnené strany sa zhodli na výrube ostatných troch stromov na pozemku, a to javora, smreku a lipy. Po vyčíslení ich hodnoty bude vydané rozhodnutie aj o ginku, voči ktorému sa dá odvolať do 15 dní. To sa neočakáva, lebo investor, ktorý požiadal o výrub, už  navrhuje presadenie stromu. O tom, kto by mal presadenie financovať, sa zatiaľ nediskutovalo.


          Drahomír Stano zo Štátnej ochrany prírody uviedol, že pri prípadnom presádzaní stromu, ktoré neodmietajú, budú „ostro sledovať, aby sa postupovalo podľa odborných kritérií.“ Ochranári chcú vyvolať verejnú diskusiu o zeleni v meste a jej komplexnom riešení do budúcnosti. Juraj Janči zo Spolku pestovateľov ginka informoval, že ideálne by bolo ponechať ginko na pôvodnom mieste a upraviť stavebný projekt. Presadenie stromu je ďalšou alternatívou. „Existuje niekoľko špecializovaných spoločností, ktoré sa presádzaním väčších stromov zaoberajú. Presadenie väčšieho stromu si vyžaduje minimálne ročnú prípravu,“ povedal. Výška stromu je 25 metrov a šírka koruny 15 metrov. Náklady by sa mohli vyšplhať na milióny korún. Šanca, že sa strom na novom mieste uchytí, je však neistá. Presadenie stromu do priľahlého mestského parku je optimálnym riešením aj podľa názoru primátora mesta Branislava Cellera.


          V okolí mestského parku v Trenčíne rastú štyri stromy ginko, tri z nich sú vyhlásené za chránené stromy. Strom, ktorý by mal ustúpiť výstavbe, chránený nie je. Podľa vyjadrení občianskeho združenia Pre prírodu, ktoré už iniciovalo petíciu za záchranu ginka a v súčasnosti disponuje viac ako 1600 podpismi, je strom rovnako starý a vzácny ako tri chránené stromy. Solitér nebol vyhlásený za chránený spolu s nimi, pretože sa predpokladalo, že vyhynie pri zemných prácach v jeho tesnej blízkosti.


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!