Nedisciplinovaní majitelia psov siahajú hlbšie do peňaženiek

19. 4. 2006

          Už viac ako dva roky trvá polemika medzi obyvateľmi Trenčína o zrušení miestneho poplatku za chov psov, ktorý vstúpil do platnosti 1.1.2004. Najmä majitelia týchto zvierat toto rozhodnutie privítali, iní ho odsudzujú, poukazujúc na psie exkrementy, ktoré nielen špatia trávniky na sídliskách či pri Váhu, ale aj miesta detských hier.


          Mesto zrušilo poplatky s dobrým vedomím, že majitelia psov si uvedomia tento ústretový krok a začnú zodpovednejšie pristupovať k svojim povinnostiam, či už je to odstraňovanie psích exkrementov do špeciálnych smetných nádob, alebo povinnosť viesť psa na vôdzke v miestach, kde je voľný pohyb psov zakázaný.


         Znovuzavedenie poplatkov by problém s nedisciplinovanými majiteľmi psov nevyriešil, ich počet je však stále vysoký a tak primátor Mesta Trenčín Branislav Celler rozhodol o vykonaní dlhodobej akcie Pes, špeciálnej kontroly na dodržiavanie čistoty verejných zelených plôch a ulíc i povinnosti viesť psa na vôdzke.


          Akcia trvá dlhodobo od začiatku apríla a vykonáva ju vo vytipovaných dňoch 8 – 10 policajtov vo všetkých mestských častiach nielen v uniformách, ale aj v civile. Majiteľov zvierat upozorňujú, že môžu exkrementy ukladať aj do bežných nádob na smeti či kontajnerov, rozdávajú vrecká na psie exkrementy a na mieste ukladajú sankcie formou blokovej pokuty vo výške 300 – 1000 korún.


          Počas prvých dvoch „záťahov“ skontrolovali mestskí policajti  na sídliskách Juh a Sihoť 43 psíčkarov. Základné normy, týkajúce sa čistoty verejných priestranstiev, zákazu voľného pohybu zvierat mimo povolených zón a evcidenčných známok u psov, boli ľahostajné pre 13 majiteľov psov, za čo dostali blokové pokuty v celkovej výške 5100 korún. O ďalších výsledkoch dlhodobej kontrolnej akcie vás budeme pravidelne informovať.


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!