Navštívte denný psychiatrický stacionár pre DOBRÝ POCIT

5. 11. 2014

Vo štvrtok 13. novembra otvorí denný psychiatrický stacionár v trenčianskej Fakultnej nemocnici svoje dvere návštevníkom. Ide o celoslovenskú akciu s cieľom pomáhať odbúravať predsudky a mýty o psychiatrických zariadeniach.


Obyvatelia Trenčína a blízkeho okolia si budú môcť prehliadnuť priestory zariadenia a zapojiť sa do aktivít, ktoré terapeuti bežne vykonávajú v rámci liečby pacientov. 


„V stacionári poskytujeme pomoc ľuďom s rôznymi psychickými ochoreniami akými sú úzkostné stavy, depresie a ochorenia z okruhu schizofrénií, ale aj ľuďom bez závažnejšej psychickej poruchy, ktorí nie sú spokojní so svojím životom a potrebujú pomoc. Uplatňujeme rôzne formy psychoterapeutických prístupov, okrem iného ľudí učíme aj asertivite, ako relaxovať, praktikujeme arteterapiu, muzikoterapiu, pracovnú terapiu ale aj terapiu zameranú na telesné prežívanie,“ povedal MUDr. Branislav Moťovský, prednosta a primár psychiatrickej kliniky vo Fakultnej nemocnici Trenčín.


V deň otvorených dverí si budú môcť návštevníci väčšinu z týchto terapií vyskúšať a zároveň voľne podebatovať s odborníkmi, ktorí im budú po celý deň k dispozícii.


„Myslím si, že otváranie sa verejnosti má zmysel najmä preto, že ešte stále existuje v spoločnosti nedostatočná informovanosť, najmä predsudky a rôzne mýty o psychiatrii a psychoterapii. V ich dôsledku môžu mať ľudia zábrany vyhľadať pomoc, čím zbytočne predlžujú svoje utrpenie,“ dodal B. Moťovský.


Deň otvorených dverí v stacionároch s názvom „pre DOBRÝ POCIT“ je najväčšou celoslovenskou akciou tohto druhu. Zapojilo sa do nej 6 stacionárov. Okrem trenčianskeho aj stacionár v Žiline, Trnave, Banskej Bystrici, Rimavskej Sobote a Rožňave.


Stacionáre plnia funkciu doliečovacích zariadení. Pacienti do nich spravidla dochádzajú každý deň, čo im umožňuje popri liečbe fungovať v domácom prostredí, na ktoré sú zvyknutí.


Súbežne s projektom prebieha na sociálnej sieti aj výzva s rovnakým názvom, ktorá neplní len úlohu informovať, ale aj materiálne podporiť jednotlivé stacionáre. „Vieme, že veľa ľudí nebude z rôznych dôvodov stacionár v deň otvorených dverí navštíviť, napriek tomu im ale chceme umožniť do projektu sa zapojiť inak. Veľa druhov terapií, ktoré v stacionároch prebiehajú, je spojených s tvorivou činnosťou, kde sa spotrebuje množstvo materiálu. Každý stacionár tak privíta dar v podobe výtvarných pomôcok, hliny či papiera,“ uviedla Zuzana Blažejová, organizátorka výzvy „pre DOBRÝ POCIT“. Viac informácií na http://www.schizofriends.sk/pre-dobry-pocit/, www.facebook.com/predobrypocit


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!