Návrhy dopravných riešení v Trenčíne (video)

6. 7. 2020

Pozrite si prezentáciu navrhnutých dopravných riešení v našom meste na základe odborných posúdení, meraní a údajov. Podkladom sú aj výsledky analytickej časti pripravovaného Plánu udržateľnej mestskej mobility. Ten pre Trenčín vypracováva Centrum dopravného výskumu z Brna. Do procesu sa aktívne zapojila i verejnosť. Dopravný model počíta so štyrmi riešeniami, ktoré sú usporiadané podľa vypočítaného dopravného prínosu.

  1. Preložka cesty I/61 k železnici
  2. Most do Orechového, čím by vznikol vnútorný mestský okruh
  3. Diaľničný privádzač za Opatovou
  4. Juhovýchodný obchvat

Dopravné riešenia prezentoval i pred poslancami Mestského zastupiteľstva hlavných architekt mesta Trenčín Martin Beďatš. Video má 57 minút, pre získanie všetkých informácií je preto najlepšie si nájsť čas a pozrieť si ho celé.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!