Navrhnite najlepších športovcov roka 2017

31. 1. 2018

Mesto Trenčín odovzdá v apríli 2018 ocenenia najlepším športovcom a športovým kolektívom, ktoré pôsobia v našom meste. Návrhy na ocenenie treba poslať do 28. februára 2018.


Ocenenia budú odovzdané v týchto kategóriách: • Najlepší športovec mesta Trenčín za rok 2017

 • Najlepší športový seniorský kolektív mesta Trenčín za rok 2017

 • Najlepší športový mládežnícky kolektív mesta Trenčín za rok 2017

 • Najlepší handicapovaný športovec mesta Trenčín za rok 2017

 • Najlepší tréner mesta Trenčín za rok 2017

 • Ocenenie za celoživotný a výnimočný prínos v športe v Trenčíne

V prvých piatich kategóriách budú odovzdané dve ocenenia bez určenia poradia, v poslednej kategórii bude odovzdané jedno ocenenie. Nomináciu do ktorejkoľvek kategórie môže navrhnúť každý občan mesta Trenčín, organizácia so športovým zameraním a každý športový klub pôsobiaci na území mesta Trenčín.


Uzávierka nominácií je 28. februára 2018. Návrh je potrebné doručiť do tohto termínu buď elektronicky na vladimir.mraz@trencin.sk alebo písomne do podateľne Mestského úradu v Trenčíne.


V nominácii musí byť uvedené: • Kategória, v ktorej navrhovateľ navrhuje športovca resp. kolektív oceniť

 • Údaje o navrhovateľovi (meno/názov klubu, kontaktná osoba, mobil, e-mail)

 • Meno nominovaného športovca, resp. názov športového kolektívu

 • Šport, v ktorom športovec, resp. kolektív súťaží

 • Športový klub, v ktorom je športovec registrovaný

 • Športové výsledky v roku 2017

 • Úroveň súťaže, v ktorej športové úspechy, resp. výsledky dosiahol (OH, MS, ME, MSR atď.)

 • Naskenovaná fotokópia diplomu alebo akéhokoľvek dokladu o úspechoch nominovaného

 • Stručná charakteristika športovca, resp. kolektívu a ich športovej kariéry

Nominácie zasielajte v nasledujúcej forme


KATEGÓRIANAVRHOVATEĽ Meno / názov klubu, kontaktná osoba, mobil, e-mail
NOMINOVANÝ ŠPORTOVEC (KOLEKTÍV) Meno / názov klubu
NÁZOV ŠPORTU V ktorom nominant preteká, resp. súťaží
REGISTROVANÝ V KLUBE V akom klube je nominant registrovaný
ŠPORTOVÉ VÝSLEDKY V ROKU 2016 Úspechy a výsledky nominanta v roku 2017
ÚROVEŇ SÚŤAŽÍ (OH, MS, ME, MSR, atď.) Kde úspechy nominant dosiahol
STRUČNÝ POPIS ŠPORTOVCA (KOLEKTÍVU) Uveďte stručnú športovú kariéru, resp. popis
FOTOKÓPIA DIPLOMU a iných dokladov Príloha č.1

O ocenených športovcoch bude rozhodovať komisia mládeže a športu v spolupráci s primátorom Mesta Trenčín. „Nakoľko šport a športové aktivity sú pre nás všetkých dôležitou súčasťou nášho života, veríme, že takéto ocenenie sa stretne s uznaním verejnosti a zároveň povzbudí športovú verejnosť k ďalším športovým métam v budúcnosti,“ povedal koordinátor projektu Vladimír Mráz.


Kontakt: Ing. Vladimír Mráz, vladimir.mraz@trencin.sk, mobil: 0905 215 224


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!