Návrh na druhú zmenu rozpočtu mesta Trenčín na rok 2005

26. 10. 2005

Návrh na druhú zmenu rozpočtu mesta Trenčín na rok 2005 vyplýva z doterajšieho vývoja príjmovej časti rozpočtu a zmien vo výdavkovej časti.


          Navrhovaná zmena rozpočtu zvyšuje rozdiel medzi bežnými príjmami a výdavkami na 20 miliónov 96 tisíc Sk v prospech príjmov. Zároveň zvyšuje schodok kapitálového rozpočtu o 5 miliónov 891 tisíc Sk. Pôvodne rozpočtované príjmy a výdavky na výstavbu novej letnej plavárne v areáli Ostrova vo výške 100 miliónov Sk sa presunú do rozpočtu mesta na rok 2006, kedy by sa malo začať stavať.


          Rozpočet je navrhovaný ako vyrovnaný, o zmenách budú hlasovať poslanci trenčianskeho mestského zastupiteľstva na svojom rokovaní vo štvrtok 27.10.2005.+ Rokovanie mestského zastupiteľstva bude viesť primátor Mesta Trenčín Branislav Celler (na snímke druhý sprava).

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!