Naši piataci v matematike a slovenčine lepší ako slovenský priemer

5. 2. 2020

Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl z matematiky a slovenského jazyka a literatúry sa uskutočnilo 20. novembra 2019 na 1 490 základných školách. Z trenčianskych mestských škôl sa na ňom zúčastnilo 542 žiakov 5. ročníka.

V teste z matematiky bola celoslovenská priemerná úspešnosť 63,4 percenta. Priemerná úspešnosť žiakov ZŠ mesta Trenčín dosiahla 72,98 percenta, čo je o 9,58 percenta lepší výsledok ako celoslovenský priemer.

Najlepší výsledok v matematike dosiahla ZŠ, Bezručova (78,8 %), za ňou ZŠ, Kubranská (75 %) a ZŠ, Veľkomoravská s výsledkom 74,5 %.

V predmete slovenský jazyk a literatúra celoslovenský priemer predstavoval 64,8 percenta. Trenčianske základné školy dosiahli priemer 72,38 percenta, čo je o 7,58 percenta lepší výsledok ako je celoslovenský priemer.

Najlepšie výsledky  zo slovenského jazyka a literatúry dosiahli opäť žiaci zo ZŠ na Bezručovej ulici (79,9 %), na druhom mieste sú žiaci ZŠ na Veľkomoravskej ulici (74,4 %), tretí najlepší výsledok dosiahli piataci ZŠ na Kubranskej ulici (74,1 %).

Testovanie zabezpečuje Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM).

Cieľom testovania piatakov je monitorovanie úrovne vedomostí a zručností žiakov a získanie objektívnych informácií o ich výkone pri vstupe na 2. stupeň ZŠ ako aj poskytnutie spätnej väzby školám o pripravenosti žiakov pri prechode z 1. na 2. vzdelávací stupeň ZŠ. Zároveň budú tieto celoštátne výsledky predstavovať vstupné údaje pri výpočte pridanej hodnoty vo vzdelávaní na základných školách na Slovensku.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!