Naše školy v celoslovenskom hodnotení

26. 11. 2018

Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín boli vysoko pozitívne hodnotené neziskovou mimovládnou organizáciou INEKO.

V celoslovenskom meradle skončila ZŠ, Dlhé Hony na 10. mieste.

Hodnotili sa výsledky v celoslovenskom testovaní piatakov a deviatakov, umiestnenia žiakov v súťažiach, výsledky inšpekčnej činnosti a kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov.

V rebríčku 89 základných škôl Trenčianskeho kraja sa 7 trenčianskych škôl umiestnilo v prvej dvadsiatke. Tretia bola ZŠ, Dlhé Hony, na 9. mieste ZŠ, L. Novomeského a na desiata ZŠ na Bezručovej ulici.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!