Najvýraznejšie detské osobnosti mesta Trenčín v školskom roku 2006/2007

14. 6. 2007

          Blíži sa záver školského roka 2006-07, žiaci i študenti už približne tušia, ako budú odmenení za svoju pracovitosť počas predchádzajúcich 10 mesiacov. Niektorí šturmujú, snažia sa na poslednú chvíľu zlepšiť niektoré známky na vysvedčení, iní „stíhali“ okrem učenia reprezentovať svoju školu a mesto i na iných fórach. Práve takýchto žiakov ocenilo Mesto Trenčín počas kultúrno-spoločenského podujatia Detská osobnosť mesta Trenčín 2007 12. júna v Kultúrnom a metodickom centre Ozbrojených síl SR. My vám ich na nasledujúcich riadkoch chceme predstaviť.


 


Kategória ZŠ – predmetové olympiády a postupové súťaže vyhlasované Ministerstvom školstva SR:


Najlepší matematik: Matúš ZÁBOJNÍK, 9. C ZŠ, Dlhé Hony, pod pedagogickým vedením  Mgr. Krivošovej skončil 2. v okresnom a 8. v krajskom  kole  matematickej olympiády.


  Matúš navštevuje triedu s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov. Po skončení základnej školy bude pokračovať v štúdiu na Gymnáziu Ľudovíta Štúra v Trenčíne. Každoročne je úspešným riešiteľom matematickej olympiády, vo svojom voľnom čase hrá basketbal a venuje sa modelárstvu.


 


Najlepší geograf: Lucia BREDSCHNEIDEROVÁ, 8.A ZŠ, sv. Andreja-Svorada a Benedikta, pod pedagogickým vedením Jany Galkovej získala 1. miesto v okresnom kole geografickej olympiády a na krajskej úrovni jej patrí 15. miesto.­­­­­­­­­­­­­­­­­­­


  Medzi Luciine obľúbené predmety patrí zemepis a matematika. Je priateľská, veselá, obľúbená u spolužiakov a vyučujúcich. Učí sa rada, škola je pre ňu zdrojom nových poznatkov. Aktívne sa zapája do mimoškolskej činnosti, vedomostných súťaží a olympiád. Je tiež aktívnou členkou hliadky mladých zdravotníkov. Vo svojom voľnom čase sa venuje najmä hudbe – navštevuje súkromnú umeleckú školu ADIA – 6. ročník odboru klavír. Chodí do speváckeho zboru v Drietome a je členkou rockovej skupiny Pell Mell v Kostolnej. Svoje jazykové vzdelanie si rozširuje štúdiom anglického jazyka v jazykovej škole. V budúcnosti by chcela pokračovať v štúdiu na Gymnáziu J. Braneckého v Trenčíne.


 


Najlepší chemik: Pavol Sabo, 9. A ZŠ, Na dolinách, pod pedagogickým vedením Mgr. Jána Urbančoka mu patrí 1. miesto v okresnom a 4. v krajskom kole chemickej olympiády.


  Pavol je talent na prírodovedné predmety. Aj vo voľnom čase sa venuje chémii, ale nájde si čas aj na počítače – navštevuje záujmový krúžok mikroprocesorov a LOGO. Je veľmi technický nadaný. Vyrastá bez rodičov v Detskom domove v Trenčíne – Zlatovciach a o to  viac si treba ceniť jeho húževnatosť, pracovitosť, snahu byť stále lepší a viac vedieť. Bol prijatý na SPŠ v Dubnici n/V. Je kamarátsky, medzi spolužiakmi a kamarátmi obľúbený, rád pomáha.


 


Najlepší olympionik v anglickom jazyku: Alina KUNYTSKA, 9.C ZŠ, Hodžova ul., pod pedagogickým vedením Ing. Evy Hričovskej víťazne absolvovala okresné i krajské kolo jazykovej olympiády, v celoslovenskom jej patrilo 6. miesto.


  Začiatky bývajú zväčša ťažké a nevyhli sa ani Aline, ktorá musela po prisťahovaní z Kanady na Slovensko zvládnuť náročný prechod do inojazyčného prostredia. Dokázala však, že pevnou vôľou  a húževnatosťou môžeme zvládnuť veľmi veľa. Svojou veselou povahou, ktorú cítiť aj z jej prvých maliarskych pokusov, si toto milé a skromné dievča získalo navždy sympatie a obdiv okolia.


 


Najlepší olympionik v nemeckom jazyku: Matej KOYŠ, 8. D ZŠ, Hodžova ul., pod pedagogickým vedením Mgr. Janky Balušíkovej nenašiel konkurenciu na okresnom, krajskom i celoslovenskom kole jazykovej olympiády.


  Matej dosahuje vynikajúce vyučovacie výsledky. Aktívne sa zapája do vedomostných súťaží prírodovedného aj humanitného zamerania. Vo viacerých súťažiach sa umiestnil na popredných miestach. Najväčší úspech dosiahol v 17. ročníku Olympiády v nemeckom jazyku v kategórii 1B, kde v celoslovenskom kole obsadil 1. miesto. 


 


Ostatné súťaže zamerané na umenie, literatúru, hudbu a pod.


Najlepší slávik Slovenska: Tereza KOHOUTOVÁ, 3. C ZŠ, Dlhé Hony, pod pedagogickým vedením Mgr. Renáty Fabovej si na okresnom a krajskom slávikovi vyspievala prvenstvo.


 Tereza sa spevu venuje od svojich 4 rokov. V minulom i tomto roku sa stala víťazkou krajského kola súťaže Petra Dvorského „Slávik Slovenska“, koncom mesiaca ju čaká celoslovenské finále vo Zvolene. Vo voľnom čase navštevuje folklórny súbor Kornička, rada tancuje, lyžuje, pláva, korčuľuje sa a kreslí.


 


Najlepší recitátor: Lenka TROKANOVÁ, 8. A ZŠ, Veľkomoravská ul., pod pedagogickým vedením Mgr. Anny Strempekovej sa stala najlepšou recitátorkou v okrese a v kraji jej patrí 3. miesto.


  Milá a skromná Lenka sa od 2. ročníka venuje umeleckým disciplínam: spevu a umeleckému prednesu, v ktorom získava každý rok  popredné ocenenia. Doposiaľ najlepším umiestnením bolo 1. miesto v krajskom kole prednesu poézie v Bzinciach pod Javorinou.


 


Najlepší interpret povestí: Monika DECKÁ, 7. A ZŠ, Východná ul., pod pedagogickým vedením Mgr. Anny Balkovej sa stala najlepšou interpretkou povestí v okrese i v kraji.


  Naozaj výrazná a talentovaná osobnosť sa roky venuje prednesu a tiež športovej gymnastike. V oboch oblastiach sa jej darí – vo svojej kategórii sa stala majsterkou Slovenska v gymnastickom štvorboji a ako interpret povestí získala 1. miesta v okresnom a krajskom kole.  Patrí taktiež medzi výborné žiačky siedmeho ročníka.


 


Najlepší interpret rozprávok: Dominika ŽILKOVÁ,  4. C ZŠ, Dlhé Hony, pod pedagogickým vedením Mgr. Viery Žilkovej v trenčianskom okrese i kraji dominovala vo svojej kategórii.


  Dominika sa aktívne sa venuje prednesu, je členkou dramatického krúžku. Obľubuje rozprávky, preto sa zapojila do súťaže Rozprávkové vretienko, v ktorej dosiahla aj na čestné uznanie v celoslovenskej prehliadke. Dominika tiež rada spieva, tancuje, korčuľuje, no najradšej kreslí a hrá divadlo.


 


Najlepší rétorík: Lujza SELOVÁ, 9. A ZŠ, Veľkomoravská ul., pod pedagogickým vedením Mgr. Anny Strempekovej zvíťazila v okresnom i krajskom kole rétorickej súťaže.


  Budúca študentka hotelovej akadémie, sa umeniu ,,rečniť“ venuje už od malička. Hovoriť o čomkoľvek, kedykoľvek, pred kýmkoľvek jej nerobí žiadny problém. V tomto roku svoje danosti zúročila v rétorickej súťaži postupom do celoslovenského kola vo Zvolene.


 


Mimoriadne ocenenie: Ivana KLAČANSKÁ, 8.C ZŠ, Hodžova ul., pod pedagogickým vedením Mgr.  Aleny Šimovičovej obsadila 3. miesto na medzinárodnej súťaži sluchovo postihnutých v matematike a slovenskom jazyku.


  Nepočujúca Ivana je nadpriemerne nadaná a veľmi usilovná. Každoročne prináša diplomy zo súťaží pre nepočujúcich.  Rada maľuje a preto navštevuje i Základnú umeleckú školu v Trenčíne. Svoju lásku k zvieratám štedro rozdáva trom mačkám a dvom psom. Je priateľská, príjemná, so zmyslom pre humor.


 


Športové súťaže vyhlasované Ministerstvom školstva SR v spolupráci so Slovenskou asociáciou športu na školách:


Atletika – cezpoľný beh: Samuel ŠTEFÁNIK, 9. C ZŠ, Na dolinách. Pod vedením Mgr. Romana Bakoša sa prepracoval až k titulu Majstra SR.


 Mimoriadny športový talent, ktorý sa venuje aj futbalu, hrá za FK AS Trenčín. Navštevuje športovú triedu so zameraním na futbal. Rád a úspešne reprezentuje školu na všetkých športových súťažiach. Určite budeme o ňom počuť v budúcnosti. Je prijatý na OŠG v Trenčíne. Svojím talentom, pracovitosťou, húževnatosťou a povahovými vlastnosťami má predpoklady vyrásť vo výraznú športovú osobnosť nielen Trenčína, ale aj Slovenska.


 


Hádzaná: Školské športové stredisko, ZŠ, Bezručova ul. Dievčatá, ktoré trénuje Mgr. Ľubomír Rech sú majsterkami kraja.


 V priebehu roka sa 14 mladších žiačok v jednom družstve zohrávalo, od začiatku však bol zjavný ich talent, veď počas celej majstrovskej súťaže prehrali iba jeden zápas napriek tomu, že družstvo doplnili žiačky z prípravky. Kapitánkou družstva je Martina Strižencová (na snímke).


 


Basketbal: Basketbalové družstvo, ZŠ, Východná ul. Chlapci z 9. A pod vedením trénera Mgr. Kaduka získali bronz v krajskej súťaži.


 Družstvo viedol ako kapitán Ľubomír Bobák (na snímke), telom a dušou športovec . Talentovaný  basketbalista sa tomuto športu venuje s nasadením, o čom svedčia aj dosiahnuté úspechy. V kolektívnej hre pôsobí ako prirodzený líder.  Talent prejavuje aj v umeleckej oblasti, dobre a rád kreslí, v tomto umeleckom odbore absolvoval aj ZUŠ.


 


Gymnastika: Adriana JACKOVÁ, 4. A ZŠ, Východná ul., pod vedením Mgr. Pavličkovej získala vo svojej vekovej kategórii Slovenský pohár.


 Adriana patrí medzi výrazné talenty športovej gymnastiky. Jej terajšie úspechy sú prísľubom, že v gymnastike toho môže ešte veľa dosiahnuť. Ďalšou jej veľkou záľubou je tanec, v roku 2006 sa stala majsterkou Slovenska vo Fitnes detí. Je aj výbornou žiačkou.


 


Ľadový hokej: Hokejové družstvo ročník 1991, ZŠ, Hodžova ul. Pod vedením Juraja Jakubíka obsadili na Majstrovstvách SR 4. miesto.


 Kapitánom hokejového tímu deviatakov, ktorí boli v uplynulom školskom roku najúspešnejší v regióne ZÁPAD, je Jakub Sládek (na snímke), zvaný „Sláďo“. Je typickým príkladom skromného športovca s pevnou vôľou. V kolektíve hokejistov má prirodzenú autoritu. Uvážlivý, rozumný a charakterný, nádejný hokejista a žiak. Bude pokračovať v štúdiu na Športovom gymnáziu v Trenčíne.


 


Letecké modelárstvo: Adam MALÁK, 8. A, ZŠ, Veľkomoravská ul., pod vedením Ing. Júliusa Kákoša obsadil 2. miesto na Majstrovstvách SR.


  Adam sa svojmu koníčku – lepeniu a skladaniu papierových modelov venuje 4 roky. Navštevuje letecko-modelársky krúžok žiakov trenčianskych škôl, kde patrí medzi najaktívnejších členov. Je veľmi zručný,  čo dokázal na Majstrovstvách SR žiakov v Nitre.


 


Bedminton: Martin BOČÁK, 9. C, ZŠ Dlhé Hony, pod vedením Petra Ludíka obsadil na žiackych Majstrovstvách SR 2. miesto.


 V triede s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov dosahuje Martin výborné študijné výsledky, na základe ktorých bol prijatý na Gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne. Voľný čas má vyplnený bedmintonovými tréningami. Svoj športový talent zúročil na Majstrovstvách Slovenska.


 


Karate: Ingrida SUCHÁNKOVÁ, 8. D ZŠ, Ul. L. Novomeského, pod vedením Branislava Zubričaňáka priniesla prvenstvo u Európskeho pohára.


 Ingrida je sedemnásobná majsterka Slovenska, získala viac ako 30 medailí na medzinárodných súťažiach a viac ako 40 na národných súťažiach, je trojnásobnou majsterkou i v kategórii kata – družstvá. Dosahuje výborné výsledky aj v škole, doposiaľ bola vždy vyznamenaná. Výborná žiačka s dobrým srdcom je príkladom pre mnohých športovcov i žiakov.


 


Karate: Vladimíra SRNCOVÁ, 9. E ZŠ, Hodžova ul., pod vedením Ferdinanda Hanzela je aktuálnou majsterkou SR medzi mladšími dorastenkami.


 Vladka svojou skromnosťou a kamarátskym prístupom si získala celý kolektív triedy.  Počas školskej dochádzky jej vyučovacie výsledky boli hodnotené len výbornou známkou. V získavaní vedomostí bude pokračovať na obchodnej akadémii.


 


Projekty, vypísané rôznymi inštitúciami, ktorými získali žiaci prostriedky na rozvojové programy školy:


ZŠ, Ul. L. Novomeského, kolektív 4. A, triedna uč. Mgr. Tamara Tamašová – projekt Matúšovým hradom.


 Do projektu „Matúšovým hradom“, ktorý bol vyhlásený Kontom Orange, sa zapojilo 21 dievčat a chlapcov sa pod vedením Mgr. Tamary Tamašovej. Vzácne je, že spomedzi 700 záujemcov vybrali aj ich projekt a na jeho realizáciu získali 10 000 Sk. Cieľom projektu bolo vytvoriť veľkú obrazovú knihu o Slovensku, knihu povestí pod názvom Stalo sa, nestalo sa, mohlo sa stať…, spoznať Trenčiansky hrad a všetky tieto aktivity prezentovať. V rámci plnenia myšlienky projektu deti požiadali o spoluprácu 69 primátorov okresných miest, z ktorých väčšina poskytla deťom potrebné materiály o mestách, z ktorých informácie využívali pri tvorbe knihy, ale najmä na hodinách vlastivedy.


 


Kategória ZUŠ:


Najlepší výtvarník: Martin LIŠKA, pedagóg Mgr. Ondrej Peťkovský


 Martin je žiakom 3. ročníka I. stupňa ZUŠ. Za prístup k práci, osobitý výtvarný prejav a dosiahnuté úspechy ho nominoval na toto ocenenie jeho triedny učiteľ. Doteraz získal rôzne ocenenia, z ktorých sú najvýznamnejšie úspechy na medzinárodných súťažiach detská výtvarná súťaž Lidice 2007, Bohúňova paleta v Dolnom Kubíne a Bienále detí a mládeže v poľskej Toruni.


 


Najlepší inštrumentalista: Zuzana BUDAYOVÁ, pedagogička Eva Kršková


 Zuzana študuje v 1. ročníku II. stupňa hru na priečnej flaute. Pravidelne reprezentuje ZUŠ na koncertoch školy a kultúrnych vystúpeniach pre mesto, školy, vzdelávacie a spoločenské organizácie. Jej posledným úspechom je umiestnenie v zlatom pásme na celoslovenskej súťaži Nitrianska lutna a mimoriadna cena poroty za vynikajúcu interpretáciu skladby slovanského autora.


 


Najlepší spevák: Paulina Ovádková, pedagogička Slávka Švajdová


 Paulínka navštevuje ZUŠ už štvrtý rok. Ako nepovinný predmet si zvolila ešte hru na husliach. Medzi jej najväčšie úspechy v tomto školskom roku patrí 1. miesto v regionálnej súťaži Pieseň Lýdie Fajtovej, strieborné pásmo v celoslovenskej súťaži Nitrianska lutna a 3. miesto na medzinárodnej speváckej súťaži I. Godina vo Vrábľoch. V tomto roku získala opäť titul laureáta súťaže Pieseň Lýdie Fajtovej. Je nominovaná na medzinárodnú spevácku súťaž Bohuslava Martinů v Prahe pre školský rok 2007/2008, na ktorú sa už začala spolu s pani učiteľkou pripravovať.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!