Najlepšia je opäť škola na Dlhých Honoch

2. 5. 2019

V aktuálnom školskom roku inštitút INEKO už po druhýkrát zverejnil rebríček základných škôl na Slovensku. Z 88 hodnotených základných škôl nášho kraja sa až šesť trenčianskych základných škôl umiestnilo v prvej dvadsiatke.

Najlepšie obstála ZŠ, Dlhé Hony, keď obsadila 3. miesto. V rámci Slovenska sa umiestnila na 13. priečke.

V rámci nášho kraja sa v prvej dvadsiatke okrem ZŠ, Dlhé Hony (3. miesto), umiestnili aj ZŠ, L. Novomeského (7. miesto), ZŠ, Hodžova (11. miesto), ZŠ, Bezručova (12.miesto), ZŠ, Veľkomoravská (17. miesto). Na 25. mieste bola vyhodnotená ZŠ, Kubranská.

Základná škola na Dlhých Honoch si dlhodobo udržuje popredné umiestnenie v tomto hodnotení, s počtom bodov 8,5 obsadila výborné 13. miesto v rámci celého Slovenska. Blahoželáme!

Zverejnený rebríček zohľadňuje výsledky žiakov v celonárodnom testovaní, umiestnenia v súťažiach, výsledky školskej inšpekcie, finančné zdroje škôl v prepočte na 1 žiaka, na základe počtov učiteľov a žiakov, vrátane informácie o počte žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Rebríček vychádza aj z informácie, do akej miery učitelia využívajú digitálne technológie.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!