Na Východnej ulici sa začína orez cestnej zelene

14. 1. 2020

V týchto dňoch sa začínajú orezy zelene popri cyklotrase a parkoviskách na Východnej ulici. Práce budú postupovať od Ulice gen. Svobodu po koniec Východnej ulice. Okrem cestnej zelene plánuje Mestské hospodárstvo a správa lesov vyčistiť i priestor medzi Východnou ulicou a záhradkami.

Prosíme vodičov, aby v budúcom týždni venovali pozornosť prenosným dopravným značeniam, ktoré na nevyhnutný čas obmedzia v dotknutých úsekoch parkovanie. Je to dôležité, aby mohli práce na orezoch pokračovať plynulo, bez zdržania. Ďakujeme za pochopenie a ústretový prístup!

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!