Na Ulici K dolnej stanici budú pracovať vodári

30. 7. 2020

Upozorňujeme na rekonštrukciu verejných vodovodných a kanalizačných sietí na Ulici K dolnej stanici. Pôjde o kombináciu rôznych systémov opráv s využitím bezvýkopových technológií, preto sa predpokladajú dopravné obmedzenia len v minimálnom rozsahu.

V prvej fáze zhotoviteľ stavby vyčistí a zmonitoruje kanalizačné potrubia. Koncom augusta sa počíta so začiatkom prác. Nové potrubia do pôvodnej kanalizácie zatiahnu cez existujúce revízne kanalizačné šachty.

Rekonštrukcia verejného vodovodu sa dotkne krajnice komunikácie a parkoviska pri okresnom

súde. Po ukončení prác odfrézujú pôvodnú a položia novú asfaltovú vrstvu v celej dĺžke a šírke cesty. V tom čase dôjde na nevyhnutný čas k dopravným obmedzeniam.

Na Ulici K dolnej stanici budú po investičnej akcii v réžii Trenčianskych vodárni a kanalizácií vytvorené podmienky pre bezpečné zásobovanie vodou a odvádzanie odpadových vôd bez potreby zásahov do opraveného povrchu cesty.

O postupe prác i obmedzeniach vás budeme informovať.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!