Na skok do Florencie popri návšteve KIC v Trenčíne

8. 6. 2021

Keď si najbližšie pôjdete do Kultúrno-informačného centra (KIC) na Mierovom námestí v Trenčíne kúpiť suvenír, vstupenku na podujatie či si len tak nechať poradiť, kam sa vybrať na výlet, zastavte sa aj pri vystavených plagátoch s fotografiami. Ide o neobyčajnú výstavu, ktorá sa začína vo výstavnej sieni a pokračuje online priamo v meste Florencia.

Môže sa cesta začať od obrázka? Výstava „Florence in the World, World in Florence“ je toho dôkazom. Je výstavou nového druhu a celkom novým spôsobom, ako predstaviť svoje mesto.

Preskúmať v tomto prípade Florenciu, jej životný štýl, kuchyňu a spôsoby rozprávania môžeme prostredníctvom 11 plagátov s fotografiami. Každý plagát je vybavený čipom, na ktorom sú nahraté ďalšie informácie, fotografie a videá. Návštevník potrebuje mať iba telefón vybavený aktívnou funkciou NFC (Near Field Communication), priložiť telefón k čipu na plagáte a ten mu umožní prístup k ďalšiemu online obsahu.

Výstava je súčasťou projektu s názvom „Post Covid 19: Návrat k revitalizácii života miest“,  iniciovaného Nadáciou Romualdo Del Bianco so sídlom  v talianskej Florencii. Vytvorená bola podľa metodiky „Život mimo cestovného ruchu“, vyvinutej nadáciou, uznanej a odporúčanej Medzinárodným výborom pre pamiatky a sídla (ICOMOS).

Cieľom tejto iniciatívy je aktivovať a zapojiť študentov a mladých ľudí z rôznych krajín do kultúrneho rozprávania príbehov, ktoré v čase pandémie poskytuje prezentáciu, interpretáciu a posilnenie miestnych kultúrnych prejavov.   

Analogicky „rozprávané“ príbehy o živote v našej krajine budú študentmi zo Slovenska vytvorené v priebehu leta 2021 a potom odoslané na festival do Florencie, kde by mali byť na jeseň vystavené na Medzinárodnom festivale kultúrnych prejavov sveta.

Výstavu v Trenčíne predstavujú Fakulta architektúry a dizajnu STU v Bratislave, Škola umeleckého priemyslu v Trenčíne a VŠ DTI v Dubnici nad Váhom. V KIC ju návštevníci nájdu do 17. júna 2021.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!