Na Sihoti vysadia vhodnejší druh stromov

23. 3. 2009

Mesto Trenčín v súčasnosti realizuje dlhodobo plánovanú investičnú akciu Rekonštrukcia stromoradia topoľov na Sihoti pri Tepličke. Názov investičnej akcie hovorí, že nejde len o odstránenie drevín, ale aj o ich výmenu za nové, vhodnejšie, geograficky pôvodné dreviny. Všetky spílené stromy budú nahradené v rovnakom počte a na tej istej ploche. Šestnásť nových kusov bude vysadených najneskôr do 15. 5. 2009.


Hlavným dôvodom na výrub topoľov bolo, že ide o krátkoveké rýchlorastúce stromy s krehkým drevom, ktoré dosahujú vek zrelosti okolo 50. roku života. Pri týchto drevinách vo veku ich zrelosti dochádza ku hnilobe jadrového dreva a zlomom kostrových konárov. Samičie jedince kríženca topoľa kanadského negatívne ovplyvňujú hygienické podmienky bývania a aj ako nepriamy alergén zhoršujú zdravotný stav obyvateľov. Vzhľadom na tieto skutočnosti je nevyhnutná ich postupná výmena za mladé stromy vhodné do verejnej zelene.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!