Na Saratovskej ulici stavajú bytový dom

11. 4. 2018

V ostatných dňoch začal súkromný investor s výstavbou bytovky na Saratovskej ulici pri otoči autobusov v blízkosti základnej školy. Popritom zrevitalizuje zeleň, vybuduje chodníky a odvodní existujúci chodník. Priechod cez pozemok zostane pre verejnosť prístupný.


Počas výstavby sa obmedzenia budú týkať priechodnosti chodníka priľahlého ku stavbe a tiež časti priľahlej cesty na otoči Saratovská. Prejazdnosť však zostane zabezpečená.


V zmysle predloženej projektovej dokumentácie stavebník pre 62 bytov postaví 80 parkovacích miest. Investor sa zaviazal, že existujúcu nespevnenú cestičku cez pozemok zachová prístupnú pre verejnosť a navyše, ju vydláždi.


V auguste 2008 Mesto Trenčín predalo tento pozemok spoločnosti S.P.D. development, s.r.o. za účelom výstavby polyfunkčného objektu na Saratovskej ulici v Trenčíne pri otoči.  Mesto Trenčín v roku 2017 investorovi ponúklo spätné odkúpenie pozemku, no investor na tento návrh nepristúpil.


V júni 2017 bola medzi Mestom a súčasným majiteľom pozemku spoločnosťou EQUITE, s.r.o. uzatvorená Zámenná zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena č. 32/2017, ktorej zámerom bolo sceliť a zarovnať hranice pozemku a zabezpečenie pozemku pre budovanie časti parkovacích miest pre budúci stavebný objekt.


Mesto Trenčín na základe uvedenej zmluvy získava revitalizáciu zelene, sadové úpravy, výstavbu chodníkov, stavebnú prípravu územia za účelom realizácie parkovacích miest, odvodnenie chodníka v smere k zastávke MHD na Saratovskej ulici – a to na náklady spoločnosti EQUITE. Investor tiež akceptoval požiadavku mesta zrealizovať maximálne 8 nadzemných podlaží, napriek tomu, že mu územný plán umožňuje realizovať 9 podlaží. Mesto zároveň vyrokovalo, že investor zrevitalizuje detské ihrisko na Novomeského ulici za vchodmi č. 1 a 3 a obnoví povrch neďalekého asfaltového ihriska.


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!