Na rekonštrukciu nocľahárne je vyhlásené verejné obstarávanie

19. 1. 2021

Na rekonštrukciu a modernizáciu nocľahárne a nízkoprahového denného centra na Nešporovej ulici v Trenčíne je už vyhlásené verejné obstarávanie v celkovej hodnote takmer 370 tisíc eur bez DPH. Termín na predkladanie ponúk je do 9. februára 2021.

Projekt bude financovaný cez Integrovaný regionálny operačný program, celkové oprávnené výdavky boli schválené vo výške 470 tisíc eur, pričom nenávratný finančný príspevok tvorí 446 500 eur a 5% spolufinancuje mesto zo svojho rozpočtu vo výške 23 500 eur. Suma môže byť po ukončení verejného obstarávania nižšia.

Po ukončení verejného obstarávania, ktoré v súčasnosti prebieha, sa začnú práce s približnou dĺžkou trvania 9 mesiacov.

Čo je potrebné urobiť?

Budova na Nešporovej ulici je pôvodne z 19. storočia. Jej vnútorná dispozícia a technologické vybavenie sú už zastaralé. Napriek viacerým čiastkovým rekonštrukciám je potrebná sanácia, rekonštrukcia a modernizácia objektu, aby tu mohli byť naďalej poskytované služby v súčasných štandardoch. Vymenia sa elektrorozvody, kúrenie, rozvody vody, sanita, upravia vnútorné priestory, vrátane podkrovia, ktoré sa bude využívať pre nízkoprahové denné centrum. Rekonštrukcia sa bude dotýkať aj nosných prvkov stavby, podláh, omietok a fasády. Nepôjde len o komplexnú rekonštrukciu budovy, ale aj nákup interiérového vybavenia pre nízkoprahové denné centrum a nocľaháreň a tiež o zabezpečenie terénnej sociálnej služby zakúpením motorového vozidla.

Čo získame rekonštrukciou?

Rekonštrukcia prinesie zlepšenie bytovej situácie klientov sociálnych služieb a zlepšenie zázemia pre poskytovanie sociálnych služieb krízovej intervencie v meste Trenčín na ambulantnej báze aj terénnou formou. Vytvoria sa lepšie podmienky na poskytovanie sociálnych služieb krízovej intervencie pre ľudí bez domova v súlade so zásadami starostlivosti na komunitnej báze. Rekonštrukciou budovy sa zvýši aj kapacita nocľahárne.

Aj po modernizácii budovy a jej priestorov bude naďalej pri vstupe do nocľahárne cena symbolická. Vstup do nízkoprahového denného centra je a bude vždy pre klientov zdarma.

Doterajšie využitie budovy

V nocľahárni za posledné dni prespávalo 25 klientov. Z toho 8 žien. Jej prevádzka je celoročná.

Denné centrum ponúka bezpečné zázemie pre ľudí bez domova a tých, ktorí sa ocitnú náhle v núdzi. Klienti môžu využiť pomoc sociálnych pracovníkov pri riešení svojej situácie prostredníctvom základného a špecializovaného poradenstva. Konkrétna pomoc môže byť pre nich vo forme pomoci pri oddlžení, hľadaní práce, brigády, práce s ubytovaním, vybavenie invalidného alebo starobného dôchodku i dávok pre ľudí v núdzi, vybavovanie dokladov, pomoc pri vyhľadávaní rôznych inštitúcii, lekárov, zdravotníckych zariadení, sprostredkovanie ošetrenia a vyšetrenia, sprostredkovanie spojenia s rodinou, vybavenie psychiatrických pobytov pre závislých ľudí na alkohole, hazardných hrách, omamných a psychotropných látkach.

Klienti v dennom centre môžu absolvovať kompletnú hygienu, strihanie vlasov, holenie, ošetrenie drobných rán a pranie šatstva. Taktiež si tu môžu oddýchnuť, dať si čaj, kávu a polievku alebo sa len tak porozprávať s personálom. Denné centrum je otvorené počas pracovných dní a počas sviatkov.

Za obdobie posledných šiestich mesiacov navštívilo v súvislosti s pomocou denné centrum 102 klientov. Pracovníci centra poskytli Za toto obdobie 960 sociálnych poradenstiev, 1 385 výdajov kávy, čaju a polievok. Možnosť vykonať hygienu v dennom centre využili klienti v 710 prípadoch. V 29 prípadoch bola ku klientom pre ich zlé zdravotné a psychické rozpoloženie privolaná rýchla zdravotnícka pomoc.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!