Na poštu len s ochranou tváre

16. 3. 2020

V záujme ochrany zdravia používateľov poštových služieb vydala Slovenská pošta preventívne ochranné opatrenia. Zakázala vstup do pošty bez použitia rúška, šálu, šatky, prípadne inej vhodnej alternatívy.

K zmenám otváracích hodín pobočiek v Trenčíne zatiaľ nedošlo.

Skôr, ako sa na poštu vyberiete:

 • ak je to možné, vybavte potrebné záležitosti online, cez mobilnú aplikáciu, použite BalíkoBOX alebo počkajte na upokojenie situácie
 • do pobočky vstupujte jednotlivo, postupne a LEN s použitím rúška, šálu, šatky, prípadne inej vhodnej alternatívy;​ poradový lístok si môžete stiahnuť aj v Mobilnej aplikácii Slovenskej pošty
 • ak zásielku nepotrebujete prevziať, veľmi radi vám ju uložia na pobočke počas celej úložnej doby
 • pre čakanie na služby využite priestor pred budovou pošty
 • udržiavajte si odstup voči ostatným zákazníkom a zamestnancom
 • ak máte k dispozícii rukavice, použite ich pri návšteve pobočky
 • pred a po návšteve pobočky si vydezinfikujte ruky dezinfekčným prostriedkom na ruky
 • na vybavenie záležitostí na pobočke si môžete priniesť a použiť vlastné pero na písanie
 • v priestoroch pobočky sa nezdržujte dlhšie, ako je to potrebné
 • zaplaťte na pobočke platobnou kartou, aby ste neprichádzali do kontaktu s hotovosťou
 • pristupujte prioritne k priehradkám, ktoré majú predelený priestor medzi zákazníkom a pracovníčkou pri priehradke
 • rešpektujte ostatné pokyny zamestnancov, ktorým ide o vaše zdravie

Pri preberaní zásielok od doručovateľov alebo kuriérov:

 • ak ste v karanténe, nepreberajte zásielky
 • ak je to možné označte si byt, napríklad nalepte na dvere, vchod, bránu lístok KARANTÉNA
 • ak vás kontaktuje kuriér oznámte mu, že ste v karanténe – zásielku nepreberajte
 • zásielka vás počká na pošte, predlžujú odberné lehoty k 18 dňom pribudne ďalších 14 dní
 • zvážte prebratie zásielky, presmerujte si zásielku na poštu, alebo do BalíkoBOXu; prípadne komunikujte s doručovateľom alebo kuriérom o spôsobe jej prevzatia
 • ak je to možné preberte zásielku mimo vášho bytu alebo domu v čo najotvorenejšom priestore
 • doručovateľ alebo kuriér môže položiť zásielku s dokumentami pred vaše dvere a odstúpiť do ochrannej vzdialenosti, na podpis dokumentu použite svoje pero, použite VŽDY rúško a rukavice
 • v komunikácii s doručovateľom alebo s kuriérom sa nezdržujte dlhšie, ako je to potrebné
 • pred a po návšteve doručovateľa alebo kuriéra si vydezinfikujte ruky dezinfekčným prostriedkom na ruky, alebo si ich poriadne umyte
 • zamestnanci pošty sú informovaní a majú kontakty na regionálne úrady verejného zdravotníctva, ak niekto poruší povinnú domácu izoláciu / karanténu s prihliadnutím na ochranu nás všetkých, osobu na úrad nahlásia; za porušenie karantény hrozí pokuta až vo výške 1659 €

Úplné znenie preventívnych opatrení Slovenskej pošty 

posta obr karantena

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!