Na otvorených dňoch kariéry vyše 70 vystavovateľov

15. 12. 2006

          Vyše 70 vystavovateľov zo stredných škôl, zamestnávateľov, sprostredkovateľov práce v zahraničí či úradu práce včera na Výstavisku TMM v Trenčíne predstavilo žiakom a študentom v regióne možnosti ich budúcej kariéry. Podujatie s názvom Otvorené dni kariéry je prvou veľkou akciou projektu Moja životná cesta, ktorý vypracovalo mesto Trenčín v spolupráci s Krajskou pedagogicko-psychologickou poradňou v Trenčíne a Trenčianskou univerzitou Alexandra Dubčeka.


          Podľa Boženy Hajkovej z Krajskej pedagogicko-psychologickej poradne v Trenčíne, žiaci získali prehľad o stredných školách v regióne. Mohli sa porozprávať s pedagógmi aj študentmi o ich perspektívnej budúcej škole. Akcia bola určená aj pre samotných študentov stredných škôl, pretože získali informácie o sprostredkovaní práce v zahraničí.


          Spoluautor projektu Tomáš Hanulík z Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka (TnUAD) uviedol, že ich cieľom je zvýšiť úroveň kariérneho poradenstva v regióne, vyvíjať osvetu na základných, ale aj na stredných školách, aby vedenie preferovalo študijne odbory, ktorých absolventi majú možnosť uplatniť sa na trhu práce. V okolí Trenčína je to najmä strojárske odvetvie a technické odbory na vysokých školách. Podľa T. Hanulíka vedenie niektorých stredných škôl v tomto smere „zaspalo“. Preto spolupracujú aj so zriaďovateľom stredných škôl – Trenčianskym samosprávnym krajom.


          Náklady projektu „Moja životná cesta – inovačný spôsob prepojenia vzdelávacej sféry so svetom práce a výroby,“ ktorý potrvá do júna 2008, dosahujú 4,3 milióna korún, z toho 80% uhradí Európsky sociálny fond. Podľa vedúceho útvaru školstva a sociálnych vecí Mestského úradu v Trenčíne Jozefa Baláža je projekt zameraný aj na zvýšenie dostupnosti, kvality a rozsahu informácií pre triednych učiteľov, výchovných poradcov a kariérnych poradcov v ZŠ v Trenčíne. Otvorené dni kariéry ako hlavná akcia projektu sa uskutočnia aj v rokoch 2007 a 2008.+ Záujem mladých ľudí o Otvorené dni kariéry bol veľký, pavilón číslo 1 Výstaviska TMM neustále preplnený.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!