Na Hodžovej ulici rekonštruujú vodovod

3. 4. 2020

Spoločnosť, ktorá realizuje rekonštrukciu vodovodu na Hodžovej ulici, oznámila mestu Trenčín, že v prácach bude pokračovať. Rekonštrukcia sa dotkne 600 metrov dlhého úseku – od rodinného domu č. 40 po križovatku Hodžovej ulice s Rázusovou. Práce potrvajú pravdepodobne do polovice augusta 2020.

Šírka aktuálne vyfrézovaného povrchu komunikácie je 1,2 m od krajnice v dĺžke 600 m (viď obrázok). V rámci rekonštrukcie urobia i prípojky k priľahlým nehnuteľnostiam. Na záver obnovia povrch vozovky v celom rozsahu.

Pre tieto práce dôjde na Hodžovej ulici k obmedzeniu dopravy a parkovania. Prosíme o zhovievavosť. Ďakujeme!

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!