Na chodníkoch a cestách v meste sa pracuje

30. 6. 2009

Prostredníctvom dodávateľskej firmy je v súčasnosti realizovaná okrem čistenia mestských komunikácií aj stavebná údržba. Tá zahŕňa úpravu výtlkov na cestách, opravu uličných vpustí, žľabov, chodníkov, schodov či prístreškov autobusov MHD.


„V úseku chodníka na Soblahovskej ulici bude starý, už značne poškodený a zvetraný asfalt nahradený novým. Ak má byť asfaltový koberec naozaj kvalitný a schopný vydržať niekoľko rokov, treba ho položiť na suchý podklad,“ povedal Stanislav Mičko z Útvaru interných služieb Mesta Trenčín.


V rámci rekonštrukcie sa súčasné obrubníky (nábehové hrany) chodníka ústiace do priechodov pre chodcov upravia na bezbariérové tak, aby vyhovovali aj starším ľuďom, vozíčkarom a mamičkám s kočíkmi.


„Pri oprave mestských chodníkov vychádzame  z databázy podnetov, ktoré prichádzajú od občanov, z výborov jednotlivých mestských častí, organizácií alebo na základe osobnej obhliadky,“ vysvetlil Mičko.


Okrem toho päť pracovných skupín pracuje na oprave a obnove vodorovného značenia na vozovkách. Práce prebiehajú najmä večer a v noci, keď je znížená premávka motorových vozidiel.


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!