MŠ Legionárska kúpila vďaka rodičom interaktívnu tabuľu

25. 10. 2010

Po Materskej škole Šafárikova sa môže od októbra pochváliť interaktívnou tabuľou už aj Materská škola na Legionárskej ulici. Moderná učebná a prezentačná pomôcka slúži škôlkarom nielen na hru a zábavu, ale aj na vzdelávanie a prípravu do školy.  


Moderná interaktívna tabuľa má pomáhať Materskej škole na Legionárskej ulici napĺňať jednu z jej z hlavných filozofií –  vštepovať deťom kvalitné základy vzdelávania. Spoločne s vedením materskej školy túto filozofiu podporujú aj rodičia detí. Práve vďaka dvom percentám z ich daní sa modernú pomôcku za viac ako 3 600 eur podarilo materskej škole zakúpiť. „Ku kvalitnej a modernej materskej škole, ktorá má vzdelávať a vychovávať samostatné a zdravé deti, patrí aj moderné a kvalitné technické vybavenie. Sme veľmi radi, že  nás občianske združenie rodičov materskej školy takto finančne podporilo a my sme mohli našu školu opäť zmodernizovať,“ zdôraznila riaditeľka materskej školy Mária Kamencová, ktorá zakúpenie interaktívnej tabule iniciovala. Pomoc rodičov pri modernizácii materskej školy vyzdvihol aj primátor Branislav Celler, ktorý v piatok 22. októbra spoločne so škôlkarmi prestrihol pásku na interaktívnej tabuli: „Jednou z hlavných priorít mesta je podporovať vzdelávanie na materských a základných školách. Žiaľ, z finančného hľadiska nie je reálne vybaviť naše školy tak, ako by si zaslúžili. O to väčšie poďakovanie patrí rodičom, ale aj pedagógom materskej školy, ktorí takýmito aktivitami podporujú naše detí.“        


S interaktívnou tabuľou, na ktorú sa dá kresliť a písať prstom aj perom, sa postupne učia pracovať nielen deti, ale aj pani učiteľky. „Súčasťou vybavenia interaktívnej tabule je aj šesť programov. Naši pedagógovia budú absolvovať školenia, kde sa oboznámia s prácou na tabuli aj s programami. Taktiež plánuje organizovať pre rodičov otvorené hodiny, na ktorých budú môcť so svojimi deťmi individuálne pracovať s tabuľou,“ dodala riaditeľka Kamencová.


Novou v Materskej škole na Legionárskej ulici však nie je iba interaktívna tabula. Vďaka finančnej podpore samosprávy, ktorá každoročne prispieva nad rámec povinnosti zriaďovateľa na každé dieťa sumou 16,60 eura, spávajú deti po letných prázdninách na nových pohodlných ležadlách.


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!