Ministerka ocenila vedúcu útvaru školstva Ľubicu Kršákovú

8. 4. 2019

Veľkú medailu sv. Gorazda si 25. marca 2019 v Bratislave prevzala z rúk ministerky školstva Martiny Lubyovej vedúca Útvaru školstva Mestského úradu v Trenčíne Ľubica Kršáková za dlhoročnú pedagogickú prácu, odbornú a metodickú činnosť a významný prínos pre rozvoj regionálneho školstva.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pri príležitosti tohtoročného Dňa učiteľov ocenilo veľkou či malou medailou sv. Gorazda, ako i ďakovným listom spolu 62 pedagógov a ďalších pracovníkov v školstve.

„Každý rok takto oceňujeme zaslúžilých pedagógov, ktorým patrí náš obdiv a uznanie za všetko vynaložené úsilie, s akým svojim žiakom a zverencom vštepovali a naďalej vštepujú poznatky a hodnoty,“ povedala M. Lubyová.

Morálne ocenenia v rezorte školstva, nesúce meno svätého Gorazda sú najvyšším stupňom ocenenia v rezorte a existujú od roku 1999. Udeľujú ich ministri školstva pri príležitosti Dňa učiteľov pedagógom, školským pracovníkom a pracovníkom v iných oblastiach spoločenského života, ktorí vykonali záslužnú prácu pre školy a žiakov.

Mgr. Ľubici Kršákovej k oceneniu blahoželáme!

Zdroj: www.minedu.sk

L krsakova medaila

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!