Minister školstva: „Trenčín je ukážkový!“

19. 5. 2020

„Skvelá práca tu v Trenčíne! Už teraz sú pripravení na všetky možné problémy, ktoré by mohli nastať. Myslím si, že Trenčín bude schopný uspokojiť obrovské množstvo rodičov a detí,“ povedal minister školstva Branislav Gröhling po tom, ako navštívil Materskú školu na Legionárskej ulici a Základnú školu na Dlhých Honoch a tiež po rozhovoroch s viacerými riaditeľmi, učiteľmi a primátorom Richardom Rybníčkom.

Minister pokračuje v cestách po Slovensku, aby zistil, ako sú riaditelia, učitelia a zriaďovatelia škôl a škôlok pripravení na ich otvorenie. „Od 1. 6. 2020 otvárame škôlky a prvých 5 ročníkov na školách. Opatrenia, ktoré s tým súvisia, budeme v najbližších dňoch upresňovať. Tieto návštevy sú dobré aj na to, aby sme vychytali prípadné individuálne problémy,“ uviedol minister, pre ktorého bola inšpirujúcou aj diskusia s Dagmar Pádivou, vedúcou školského klubu Sedmička pri ZŠ, Hodžova. „Myslím si, že by sme sa školským klubom mali venovať oveľa výraznejšie a podrobnejšie sa pozrieť na ich fungovanie. Školské kluby sú pre deti a rodičov veľmi dôležité. Beriem si preto ako svoju osobnú výzvu do budúcna, že školské kluby budú medzi prioritami a vysporiadame sa aj s problémami, ktoré sa v tejto oblasti za niekoľko posledných rokov nazhromaždili,“ povedal B. Gröhling.

Rozhodnutie ministerstva školstva otvoriť školy považuje primátor Trenčína Richard Rybníček za správne. „Do konca tohto týždňa budeme zisťovať záujem rodičov o návrat ich detí do škôlok a 1.- 5. ročníka základných škôl,“ povedal primátor, ktorý ministra sprevádzal aj pri návšteve MŠ, Legionárska, aby videl, ako reálne v Trenčíne funguje opatrovanie detí zdravotníkov. To sa od 1. júna končí, lebo sa škôlky a školy otvárajú pre všetkých. Na to sa teší aj riaditeľka tejto škôlky Mária Kamencová: „Už sme dlho doma a deti nám chýbajú.“

Minister sa trochu dlhšie zdržal na pôde školy na Dlhých Honoch, kde hovoril s viacerými riaditeľmi škôl, učiteľmi a nepedagogickými pracovníkmi. „Presvedčili sme sa aj dnes, že keď máte skvelých učiteľov a riaditeľov, tak sa dokážu vysporiadať veľmi rýchlo s rozhodnutiami zo strany ministerstva,“ uviedol primátor a doplnil ho riaditeľ ZŠ, Dlhé Hony Michal Galko. „Nebude to veľmi jednoduché, ale bude sa to dať. Tým, že ide len o päť ročníkov a tried máme pre deväť ročníkov, z priestorového hľadiska nebude problém, skôr to bude personálne komplikovanejšie. Musíme naďalej zabezpečovať aj dištančné vzdelávanie na druhom stupni a tiež sa venovať tým žiakom, ktorí na prvom stupni nebudú chodiť do školy a zostanú podľa želania rodičov doma,“  povedal M. Galko, ktorý otvorenie 5. ročníka nepovažuje za nezvládnuteľný problém. „Ja som optimista, ja by som bol zobral všetky deti do školy. Z mojej strany nebudem robiť kroky, aby piataci nešli do školy a ak zriaďovateľ nedá taký pokyn, že nie, tak určite u nás piaty ročník pôjde do školy,“ zdôraznil.

Rozhovory na pôde školy sa dotkli aj plánovaného trhu s učebnicami, finančnej podpory či odstraňovaní zbytočnej byrokracie a tiež fungovania školských jedální od 1. júna. Stravovanie v školských jedálňach je povolené na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR. „Dnes (19.5.2020) na ústrednom krízovom štábe budem žiadať hlavného hygienika, pána Mikasa, aby usmernenie, ako sa správať a organizovať obedy v jedálňach, bolo známe čo najskôr. Z hľadiska dezinfekčných prostriedkov sú školy i škôlky pripravené, ak by potrebovali pomôcť, môžu sa na nás obrátiť,“ doplnil R. Rybníček. Zároveň aj ministerstvo školstva bude nápomocné dodať dezinfekčné prostriedky a rúška pre učiteľov cez štátne hmotné rezervy.

Primátor Trenčína na záver vyjadril dobrý pocit z toho, že sa s ministrom dohodli na ďalšej komunikácii aj s Úniou miest Slovenska o ďalších pripravovaných zmenách, ktoré školstvo čakajú.

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!