Minister dopravy súhlasí s preložkou cesty I/61 + video

2. 7. 2020

Veľmi silná delegácia pricestovala vo štvrtok 2. júla 2020 do Trenčína na rokovanie s predstaviteľmi nášho mesta. Okrem ministra dopravy a jeho tímu spolupracovníkov z ministerstva, prišli i zástupcovia Slovenskej správy ciest, Železníc SR a Národnej diaľničnej spoločnosti. Výsledky asi 2,5 hodinovej debaty sú pre Trenčín a jeho obyvateľov pozitívne.

Hlavnými témami boli železničná stanica, starý cestný most, riešenie problémovej dopravy v centre mesta.

Andrej Doležal pricestoval do Trenčína vlakom, aby na vlastné oči videl, v akom stave je budova železničnej stanice. „Stanica v Trenčíne je super, teda čo sa týka nástupíšť. Pánovi primátorovi som ale prisľúbil, že minimálne začneme s prípravou štúdie alebo projektu modernizácie budovy stanice. Je to naozaj nevyhnutné,“ povedal.

Podkladom na rokovanie v hoteli Elizabeth bol projekt Trenčín si Ty, ktorý spolu s výsledkami analytickej časti pripravovaného Plánu udržateľnej mestskej mobility, odprezentoval hlavný architekt Trenčína Martin Beďatš.

Minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal vysoko ocenil doterajšiu prácu mesta. „Na základe konkrétnych a jednoznačných dát, ktoré som si vypočul a na základe porady s mojim tímom som sa rozhodol, že vyhoviem požiadavke mesta a umožním preložku cesty I/61 smerom k železničnej trati,“ povedal a zároveň verejne deklaroval, že budú hľadať všetky dostupné finančné zdroje. Rádovo pôjde o približne 70 miliónov eur. „Nemyslím si, že bude dostatok finančných zdrojov v štátnom rozpočte. Skôr ich budeme hľadať v novom operačnom programe Slovensko. Mesto nám môže pomôcť s legálnym lokálnym lobingom, s povoľovacími procesmi, ktoré musia predchádzať verejnému obstarávaniu,“ uviedol A. Doležal. „Samozrejme, chceme a sme pripravení pomôcť a byť plne súčinní s prípravou preložky i v rámci majetkovo – právnych rokovaní,“ potvrdil R. Rybníček.

Minister i primátor sa zhodli, že juhovýchodný obchvat by v súčasnosti neriešil hlavný problém Trenčína. No, samozrejme, zostáva vo výhľade pre budúcnosť. „Ak by sme teraz uprednostnili juhovýchodný obchvat, pomohlo by to Trenčínu na 2-3 roky, ale potom by sme sa dostali do rovnakých dopravných problémov, aké máme teraz. Potvrdzujú to konkrétne dáta, ktoré máme už k dispozícii. To nie je o pocitoch, emóciách či víziách, ale sú to fakty. Juhovýchodný obchvat teda nie je za týchto okolností riešením, a to ani z hľadiska ekonomiky a ani z hľadiska efektivity,“ uviedol R. Rybníček.

Minister dopravy mal pre Trenčín i ďalšiu dobrú správu. V piatok 3. júla sa začne verejné obstarávanie na projektovú dokumentáciu rekonštrukcie starého cestného mosta. „Sme vďační, že sme boli súčasťou pripomienkovacieho konania pri tvorbe zadania na verejnú súťaž. To počíta aj s preložkou cesty I/61, čiže most po jeho rekonštrukcii už bude pripravení na túto preložku,“ priblížil primátor Trenčína. Minister predpokladá, že v roku 2021 budú obstarávať zhotoviteľa a do konca roku 2023 by mohol byť most zrekonštruovaný. „To nám dáva nádej, že by sme to vedeli financovať ešte z operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Odhadovaná cena je 35 miliónov eur,“ uviedol minister dopravy.

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!