Minimálny vklad na dopravnú kartu pre seniorov bude nižší

29. 12. 2017

Od 1. 1. 2018 dôjde k úprave výšky minimálneho vkladu na mestskej dopravnej karte (emitovanej občanom s trvalým pobytom v meste Trenčín) typu SENIOR 70 a ŤZP, ŤZP-S s invalidným vozíkom, resp. nevidiaci z 5 na 1 euro. Na znížení sa dohodlo vedenie Mesta Trenčín so SAD Trenčín na základe podnetov zo strany cestujúcej verejnosti a v záujme skvalitnenia poskytovaných služieb.


V období od 2. januára 2018 do 31. marca 2018 si budú môcť  držitelia vybraných typov mestských dopravných kariet s elektronickou peňaženkou vyššou ako 1 euro (emitovaných do 31. 12. 2017) uplatniť nárok na vrátenie finančného rozdielu medzi aktuálnym zostatkom a minimálnym vkladom v Kanceláriách predpredaja Trenčín. Za tarifnú službu nebude účtovaný manipulačný poplatok.


Úprava sa týka prvotného vkladu pri vybavovaní dopravných kariet v Kanceláriách predpredaja, resp. cez internet. Výška minimálneho vkladu u vodiča autobusu, resp. v automate dopravcu ostáva vo výške 5 eur.


V nadväznosti na uvedené zmeny budú s platnosťou od 1. januára 2018 aktualizované Všeobecné obchodné podmienky pre predaj bezkontaktnej čipovej karty, plnenie elektronickej peňaženky a nákup časového predplatného lístka prostredníctvom internetu a Tarifa mestskej hromadnej dopravy v Trenčíne.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!