Mimoriadny vývoz bio odpadu v pondelok

14. 10. 2010

Pretrváva pekné počasie a naši občania ho využívajú na úpravu a očistenie svojich pozemkov, čím im vznikajú kopy bio odpadu. Keďže v mesiaci október sa vývoz bio nádob robí  1x za 2 týždne – každý nepárny pondelok,  čo je momentálne nepostačujúce, Mesto Trenčín rozhodlo, že  v spolupráci so spoločnosťou Marius Pedersen  sa urobí mimoriadny vývoz nádob s bio odpadom, a to v pondelok 18. októbra 2010. To znamená, že občania môžu vyložiť svoje nádoby na bio odpad a budú im vyvezené.


/Útvar životného prostredia a dopravy/


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!