Mimoriadna zmena v cestovnom poriadku MHD

12. 1. 2023

Od nedele 22. januára 2023 začne platiť niekoľko zmien v cestovnom poriadku MHD Trenčín na linkách 3, 6, 8, 11 a 22. Dopravca Transdev nimi reaguje na pripomienky cestujúcej verejnosti a na zmenený grafikon vlakovej dopravy.

autobus MHD

 • Vytvorenie spojenia smer Juh po ukončení pracovnej doby v nemocnici
  • Linka 3 – posun času odchodu spoja: v pracovných dňoch zo 14.45 na 15.00 zo zastávky Rybáre smer Gen. Svobodu (zo zastávky Nemocnica odchod o 15:20)
 • Vytvorenie prípoja smer Záblatie po príchode vlaku Ex 627 z Bratislavy o 21:35
  • Linka 6 – posun času odchodu spoja: celotýždenne z 21.35 na 21.40 zo zastávky Autobusová stanica smer Rybáre. V pracovných dňoch je zároveň tento spoj predĺžený – po obslúžení MČ Záblatie nekončí na zastávke Hanzlíkovská, ale plynule pokračuje do Priemyselného parku, kde sa napája na doterajší spoj z Priemyselného parku (odch. 22.13) smer Autobusová stanica.
 • Vytvorenie prípoja smer Záblatie po príchode vlaku Ex 629 z Bratislavy o 22.35
  • Linka 6 – posun času odchodu spoja: v pracovný deň z 22.35 na 22.40 zo zastávky Autobusová stanica smer Hanzlíkovská
 • Zlepšenie prípoja smer Juh po príchode vlaku R 716/17716 zo Žiliny o 22.41
  • Linka 8 – posun času odchodu spoja: v soboty, nedele a sviatky z 22.37 na 22.42 zo zastávky Sihoť IV smer Gen. Svobodu (zo zastávky Obchodná akadémia odchod o 22.50)
  • Linka 11 – posun času odchodu spoja: v pracovné dní z 22.55 na 22.50 zo zastávky Kubrica, námestie smer Saratovská (zo zastávky Autobusová stanica odchod o 23.02)
 • Vytvorenie prípoja smer Juh po príchode vlaku R 717 z Bratislavy o 23.20
  • Linka 22 – nové spoje: v pracovných dňoch o 23.00 zo zastávky Gen. Svobodu smer Autobusová stanica a v pracovných dňoch o 23.30 zo zastávky Autobusová stanica smer Gen. Svobodu

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!