Mimoriadna linka MHD zo stanice k hlavnému cintorínu

30. 10. 2017

Vo Sviatok všetkých svätých – 1. novembra 2017 bude po trase autobusu MHD č. 11 (po autobusovú stanicu) premávať mimoriadna linka. Cestujúcich odvezie z autobusovej stanice na zastávku Saratovská, ZŠ a opačne. Autobus bude jazdiť v hodinových intervaloch – okrem obednej prestávky:


Autobusová stanica – Saratovská, ZŠ
Autobusová stanica 9:00 10:00 11:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00
Hasičská 9:03 10:03 11:03 14:03 15:03 16:03 17:03 18:03
Gymnázium 9:05 10:05 11:05 14:05 15:05 16:05 17:05 18:05
Legionárska 9:07 10:07 11:07 14:07 15:07 16:07 17:07 18:07
Nemocnica 9:09 10:09 11:09 14:09 15:09 16:09 17:09 18:09
Dlhé Hony 9:10 10:10 11:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10
Inovecká, stred 9:11 10:11 11:11 14:11 15:11 16:11 17:11 18:11
Inovecká 9:12 10:12 11:12 14:12 15:12 16:12 17:12 18:12
Ku štvrtiam 9:13 10:13 11:13 14:13 15:13 16:13 17:13 18:13
Pod Juhom 9:14 10:14 11:14 14:14 15:14 16:14 17:14 18:14
Saratovská, pri parku 9:16 10:16 11:16 14:16 15:16 16:16 17:16 18:16
Saratovská, ZŠ 9:18 10:18 11:18 14:18 15:18 16:18 17:18 18:18


 


 


Saratovská, ZŠ – Autobusová stanica
Saratovská, ZŠ 9:30 10:30 11:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30
Saratovská, pri parku 9:32 10:32 11:32 13:32 14:32 15:32 16:32 17:32 18:32
Pod Juhom 9:33 10:33 11:33 13:33 14:33 15:33 16:33 17:33 18:33
Inovecká 9:35 10:35 11:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:35 18:35
Inovecká, stred 9:36 10:36 11:36 13:36 14:36 15:36 16:36 17:36 18:36
Dlhé Hony 9:37 10:37 11:37 13:37 14:37 15:37 16:37 17:37 18:37
Nemocnica 9:38 10:38 11:38 13:38 14:38 15:38 16:38 17:38 18:38
Legionárska 9:39 10:39 11:39 13:39 14:39 15:39 16:39 17:39 18:39
Braneckého 9:41 10:41 11:41 13:41 14:41 15:41 16:41 17:41 18:41
Hasičská 9:43 10:43 11:43 13:43 14:43 15:43 16:43 17:43 18:43
Autobusová stanica 9:46 10:46 11:46 13:46 14:46 15:46 16:46 17:46 18:46

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!