Mestský úrad v Trenčíne má nového prednostu

3. 9. 2009

Primátor Mesta Trenčín Branislav Celler vymenoval s účinnosťou od 1. septembra 2009 za nového prednostu mestského úradu Františka Orolína, súčasného vedúceho ekonomického útvaru na mestskom úrade. Na poste vystrieda Františka Sádeckého, ktorý bol vo funkcii prednostu od 1. februára 2007.

František Sádecký  pôsobil na mestskom úrade na viacerých pozíciách osem rokov. Posledné dva roky vykonával funkciu prednostu. Ku 31. augustu 2009 bol s ním rozviazaný pracovný pomer dohodou. 
Novovymenovaný prednosta František Orolín je absolventom Fakulty Ekonomiky a riadenia výrobných odvetví  na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave. Počas svojej predchádzajúcej 22 – ročnej praxe zastával viaceré manažérske funkcie. Od januára 2007 pôsobí na mestskom úrade ako vedúci ekonomického útvaru.     


(Informácie na voľné použitie)


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!