Mestský úrad hľadá referenta pre investície

20. 4. 2018

Záujemcovia o pracovné miesto sa môžu hlásiť do štvrtka 26. apríla 2018 do 12.00 hodiny.

Mesto Trenčín v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zák. č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov informuje o voľnom pracovnom mieste na Mestskom úrade v Trenčíne:

Názov funkcie: Referent pre investície

Rozsah pracovného úväzku: plný úväzok – 1,0

Organizačný útvar: Útvar interných služieb

Kvalifikačné predpoklady: min. úplné stredné odborné s maturitou – stavebný smer alebo iný technický smer

Iné kritériá a požiadavky:  • bezúhonnosť

  • odborná prax vítaná, (výhodou je prax v projektovaní stavieb, v realizácií stavieb alebo z investičnej činnosti)

  • vodičský preukaz skupiny B

  • samostatnosť, kreativita, vysoké pracovné nasadenie, komunikatívnosť, koncepčné a analytické myslenie, flexibilnosť, zodpovednosť

  • práca s PC

Charakteristika pracovného miesta: Odborné práce, technický dozor a administratívne práce spojené s investičnou činnosťou mesta Trenčín

Uchádzači o uvedené pracovné miesto, prihláste sa, prosím, elektronicky na vyberove.konanie@trencin.sk najneskôr do 26. 4. 2018 do 12.00h.

Kontakt:

JUDr. Katarína Patková
vedúci kancelárie prednostu
kancelária prednostu
Mesto Trenčín
Mierové námestie 2
911 64 Trenčín
tel.: 032/6504 255
mobil: 0902 911 142
e-mail: vyberove.konanie@trencin.sk

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!