Mestskú hradbu odvodnia, aby nespadla

11. 7. 2006

          Mestské hradby pod farským kostolom v Trenčíne odvodnia, na múre dochádza k deštrukcii vlhnutím. Mesto sa rozhodlo aj betónový povrch v okolí kostola nahradiť vhodnejšou dlažbou. Odborníci po prieskumoch navrhli odvodniť priestor, aby voda nezatekala do múra, hrozila by totiž podobná situácia, aká postihla už neexistujúcu narušenú hradbu Trenčianskeho hradu. Podľa primátora Branislava CELLERA hradbu zvnútra odizolujú.


          Mestskí poslanci zvýšili rozpočet na vybudovanie dažďovej kanalizácie na Mariánskom vŕšku, ako miestni priestor v okolí kostola priamo pod hradom nazývajú. B. Celler dodal, že hradbe nehrozí spadnutie, dažďovú kanalizáciu urobia teraz, aby nemuseli o niekoľko rokov rozbíjať dlažbu. Celkové náklady na úpravy pri farskom kostole sú vyčíslené na 10,3 milióna korún.


          Farský kostol postavili v roku 1324, pravdepodobne na základoch ešte staršej stavby z polovice 13. storočia. Po požiari v roku 1886 bol začiatkom 20. storočia upravený do dnešnej podoby postavením novej kopule veže, prefasádovaním a zasadením farebných vitráží do okien a výmenou pôvodnej tehlovej dlažby za dlaždice. V chrámovom poklade sa nachádza pozlátená gotická monštrancia, ktorú v roku 1364 daroval kráľovi Ľudovítovi Veľkému cisár Karol IV. pri príležitosti úspešných mierových rokovaní konaných na Trenčianskom hrade. Opevnený okrsok farského kostola, nazývaný i „Marienburg“, tvoril pôvodne súčasť mestského opevnenia a chránil tiež prístupovú cestu na hrad. Neďaleký karner je jedinou podstatne neporušenou gotickou stavbou v meste mimo Trenčianskeho hradu. Postavený bol v druhej tretine 15. storočia ako kostnica.


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!