Mestská polícia v Trenčíne prijme dvoch príslušníkov

9. 1. 2020

Máte záujem o prácu mestského policajta? Príďte na výberové konanie v utorok 21. 1. 2020 o 8.00 do budovy Mestskej polície na Hviezdovej ulici.

Príslušníkom obecnej polície sa podľa zákona môže stať len bezúhonná osoba, staršia ako 21 rokov, ktorá je telesne, duševne a odborne spôsobilá na plnenie úloh obecnej polície.

V deň pohovoru absolvujú uchádzači aj testy fyzickej zdatnosti, preto si so sebou prineste aj športový úbor.

Zároveň je potrebné vopred poslať životopis so žiadosťou o prijatie do zamestnania na peter.sedlacek@trencin.sk.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!