Mestská polícia chce prijať nových príslušníkov

15. 11. 2017

Výberové konanie sa uskutoční v piatok 1. decembra 2017.


Ak máte záujem o prácu mestského policajta v Trenčíne, príďte na výberové konanie v piatok 1. decembra 2017 o 8.00 hodine do budovy Mestskej polície na Hviezdovej ulici.


V deň pohovoru absolvujú uchádzači aj testy fyzickej zdatnosti, preto si so sebou prineste aj športový úbor.


Podľa zákona sa príslušníkom obecnej polície môže stať len bezúhonná osoba, staršia ako 21 rokov, ktorá je telesne, duševne a odborne spôsobilá na plnenie úloh obecnej polície.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!