Mestská časť parkoviska pred Magnusom patrí do Pásma H

15. 8. 2019

Plocha parkoviska pred hotelom Magnus, oproti Zimnému štadiónu P. Demitru je rozdelená na dve časti. Mesto prevádzkuje 22 parkovacích miest, vrátane dvoch všeobecných stojísk – vyhradených pre osoby ŤZP.  Na zvyšnú časť parkoviska osadil jeho vlastník rampy. Pri vstupe na mestskú časť parkoviska sú umiestnené dopravné značky s informáciou o jeho začlenení do Pásma H a tiež o prevádzkovej dobe, ktorá je počas pracovných dní od 0.00 h do 24.00 h.

Z mestskej časti parkoviska sú dve možnosti výjazdu – na jednosmernú ulicu Šoltésovej smerom k obchodnému centru Rozkvet alebo na Považskú ulicu cez zarampovanú časť. Na bezplatný prejazd cez rampy je vyhradených 10 minút. Táto informácia je uvedená aj vo výňatku prevádzkového poriadku pri vstupe na parkovisko Magnusu.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!