Mesto zvýši základné imanie vo vodárňach

21. 12. 2009

Zvýšením základného imania mesta bude môcť TVK, a.s., realizovať veľký projekt odkanalizovania aj na území mesta Trenčín.


Spoločnosť Trenčianske vodárne a kanalizácie (TVK), a. s., ktorej akcionárom je aj Mesto Trenčín s majetkovým podielom približne 43 %, pripravuje veľký projekt Intenzifikácie ČOV, odkanalizovania a zásobovania pitnou vodou v trenčianskom regióne, ktorého súčasťou je aj vyriešenie problému s kanalizáciou v Trenčíne, najmä v oblastiach Zámostie a Opatová. Vzhľadom na nutnosť spolufinancovania mesto pristúpilo k zvýšeniu základného imania v takej výške, akú predstavuje podiel spolufinancovania na projekte výlučne na území mesta Trenčín.


„Nakoľko TVK, a. s., pôsobí aj v iných mestách a obciach, Mesto Trenčín bude spolufinancovať iba tú časť, ktorá sa dotýka konkrétne našich obyvateľov,“ upresnil na brífingu pred rokovaním MsZ primátor B. Celler.

Celkovo bude z mestského rozpočtu poukázaná čiastka 90 746 eur, z toho 28 tisíc v roku 2010 a zostatok v rokoch 2011 a 2012. Podľa informácií TVK, a. s., by sa odkanalizovanie na území mesta malo začať realizovať už v budúcom roku a dokončiť by sa malo do roku 2012.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!