Mesto získalo príspevok z Recyklačného fondu

6. 12. 2011

Mestá a obce na základe ustanovenia § 64 ods. 1 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o znení a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov môžu žiadať o poskytnutie príspevku z Recyklačného fondu za separáciu odpadu. Nárok na  príspevok obci vzniká pri hodnovernom preukázaní separácie a zhodnotenia príslušnej komodity. Túto možnosť využilo aj mesto Trenčín.


V tomto roku mesto požiadalo  o finančných príspevok za vyseparované zložky za rok 2010. Množstvo preukázateľne vyseparovaných a zhodnotených  komodít  bolo 1404,26 t, z toho pneumatiky – 22,24 t, plasty – 360,62 t, akumulátory a batérie – 0,81 t, sklo – 337,96 t a papiera 682,63 t.


Správna rada Recyklačného fondu rozhodla o pridelení finančnej čiastky vo výške 36 890 eur. Tieto finančné prostriedky slúžia na úhradu nákladov spojených so separovaným zberom, manipuláciou, dopravou na zhodnotenie vyseparovaných zložiek a podporu propagácie separovania.   

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!