Mesto zaplatilo pokutu za systém, ktorý bežne používajú aj iné inštitúcie

14. 6. 2010

V júli minulého roka na mestskom úrade nainštalovali elektronický dochádzkový systém založený na snímaní prstov. Úrad na ochranu osobných údajov to považuje za neoprávnené spracovávanie údajov a samospráva musela zaplatiť pokutu 3 000 eur.


Dochádzkový systém bol pôvodne nastavený na snímanie magnetických čipových kariet. Tie sa však dali ľahko zneužiť a prehľad o dochádzke zamestnancov nebol presný. Samospráva preto systém nastavila tak, aby reagoval na priloženie prstu. Získala tak podrobný prehľad o zamestnancoch, kedy opúšťajú pracovisko a z akého dôvodu. Okrem toho mohla zároveň ľahšie evidovať návštevy na úrade. „Ešte pred spustením systému sme si o ňom zistili všetky potrebné informácie, aby nedošlo k porušeniu zákona. O zavedení nového spôsobu zisťovania dochádzky boli vopred informovaní všetci zamestnanci, ktorí zároveň udelili svoj súhlas. Ten je uložený v osobnom spise každého zamestnanca,“ vysvetlil prednosta mestského úradu František Orolín.


Samospráva si zároveň vyžiadala písomne informácie od firmy ZKSoftware, ktorá dodala mestu dochádzkový systém. Podľa neho „je medzinárodne potvrdené, že informácie v šablónach odtlačkov prstov obsahujú len časť všetkých informácií o odtlačkoch prstov a nemožno z nich získať pôvodný obraz odtlačku prstov“. Už krátko po spustení zariadenia však Úrad na ochranu osobných údajov upozornil mesto na neoprávnenosť spracovávania biometrických údajov v informačnom systéme kontroly dochádzky a vstupu do priestorov a prikázal mu ukončiť spracovávanie biometrických údajov.
S okamžitou účinnosťou sme ešte v októbri minulého roka rozhodli o ukončení evidencie dochádzky a vstupov na základe biometrických údajov a jej nahradení čipovými kartami. Pri konverzii systému dochádzky a vstupov sa vyskytli technické a administratívne problémy, ktoré sme nepredpokladali. Museli sme vyladiť všetky nedostatky, aby ostrý prechod pri zmene systému nespôsobil ďalšie problémy. Z tohto dôvodu prebiehala evidencia dochádzky a vstupov v testovacom režime a podporne zostala funkčná aj evidencia na základe biometrických údajov. Po odstránení technických problémov bola evidencia dochádzky a vstupov na základe biometrických údajov ukončená s konečnou platnosťou až koncom januára 2010,“ vysvetlil Orolín.


Po kontrole na mestskom úrade v januári však Úrad na ochranu osobných údajov udelil mestu poriadkovú pokutu s najnižšou možnou sadzbou – 3 000 eur. Mesto voči pokute podalo odvolanie, úrad ho však neakceptoval a samospráva pokutu začiatkom júna zaplatila.

V súčasnosti používa systém založený na rovnakom princípe v množstvo súkromných firiem, ale i inštitúcií vo verejnej správe ako napríklad Nitriansky samosprávny kraj, Štátny fond rozvoja bývania, Ministerstvo vnútra SR a ďalšie inšitúcie.


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!