MESTO ZA HRADBAMI

3. 10. 2006

Sprievodné podujatia k medzinárodnej  konferencii historických miest


          Počas celého roka sa v Trenčíne konali rôzne podujatia témou či obsahom spojené s medzinárodnou konferenciou historických miest Mesto za hradbami – identita verzus imidž. Uskutoční sa v Trenčíne za účasti zástupcov viac ako desiatky európskych miest 24. – 28. októbra 2006. Viac sa o konferencii dozviete na internetovej strane www.behindwalls.sk, tu je možné zaregistrovať aj účasť prostredníctvom on-line formulára.


          Na začiatok októbra sú plánované ďalšie zaujímavé sprievodné podujatia. V univerzálnej sále KaMC OS SR sa vo štvrtok 5.10. od 9.00 h koná celoslovenský seminár K opevneniam miest Slovenska. Pripravujú ho Pamiatkový úrad SR a Krajský pamiatkový úrad v Trenčíne v spolupráci s mestom Trenčín a Kultúrnym a metodickým centrom OS SR.


          „Cieľom odborného seminára je poukázať na súčasný stav opevnení miest v jednotlivých regiónoch Slovenska, možnosti ich zachovania pre budúce generácie, ako i zapojenia do architektúry a krajinného výrazu daného regiónu,“ približuje program seminára pracovníčka Krajského pamiatkového úradu v Trenčíne Mária Ružôňová.


          Ďalším podujatím ku konferencii historických miest Európy Mesto za hradbami – identita verzus imidž bude v piatok 6.10. vyhlásenie výsledkov súťaže v poviedkovej tvorbe na tému Mesto za hradbami. V spoločenskej miestnosti Verejnej knižnice M. Rešetku na Hasičskej ul. v Trenčíne výsledky vyhlásia a autorom víťazných literárnych prác o 10.30 h slávnostne odovzdajú ceny členovia poroty, slovenskí spisovatelia Rudolf Dobiáš, Kornel Földvári, Igor Hochel a poslankyňa Mestského zastupiteľstva v Trenčíne Anna Plánková. Podujatie pripravili Mesto Trenčín a verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne.


          Do súťaže sa prihlásilo 23 autorov, nielen z celého Slovenska, ale aj zo Švajčiarska. „V poviedkach cítiť hlbokú zainteresovanosť autorov do prostredia dávno i nedávno minulého Trenčína. Objavoval sa humor i nostalgia. Niektoré poviedky boli inšpirované dielami Jozefa Braneckého,“ hovorí Mária Špániková, vedúca útvaru knižnično-informačných služieb Verejnej knižnice M. Rešetku.


          Porota nebude mať ľahkú úlohu, veď podaktoré poviedky by sa nestratili ani pri publikovaní v tlači. Verejná knižnica M. Rešetku preto vydá zborník zo súťažných prác.


                                           

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!