Mesto vykúpi spoluvlastnícky podiel v priemyselnom parku

13. 10. 2011

Poslanci Mestského zastupiteľstva v Trenčíne na mimoriadnom zasadnutí vo štvrtok 13. októbra schválili odkúpenie spoluvlastníckeho podielu pozemkov v priemyselnom parku. Mesto v priemyselnom parku vlastní takmer desať hektárov pozemkov, avšak malý podiel, vo výmere 2 009 metrov štvorcových, patrí Anne Jankovičovej. Tá ponúkla mestu svoj spoluvlastnícky podiel za kúpnu cenu 18,26 eur za meter štvorcový, celková kúpna cena predstavuje 36 695,3 eur.


Kúpna cena za kúpu spoluvlastníckeho podielu Anny Jankovičovej bude uhradená z rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2011, Program 12: Rozvoj mesta a bývanie, podprogram 1: Rozvoj mesta, kde sú rozpočtované finančné prostriedky určené na výkup pozemkov.


 „V najbližších dňoch by mestu vypršala lehota na predkupné právo, preto sme museli zvolať mimoriadne zastupiteľstvo. Je nutné si vysporiadať pozemky v priemyselnom parku, aby sme mohli s nimi narábať a ponúkať potencionálnym investorom,“ povedal na zasadnutí primátor Trenčína Richard Rybníček, ktorý dodal, že mesto ešte čaká súd so spoločnosťou CTP, ktorá si na ne robí nárok na základe zmluvy o budúcej zmluve. Mesto platnosť zmluvy spochybňuje. Navyše na predmetných pozemkoch medzičasom štát vybudoval infraštrukúru a ich cena výrazne stúpla.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!