Mesto vykúpi pozemky pre priemyselný park za peniaze z úveru

29. 2. 2008

Poslanci mestského zastupiteľstva v Trenčíne schválili vzatie úveru 150 ml. Sk na kúpu potrebných pozemkov v parku. Po následnom predaji pozemkov holandskému developerovi sa prostriedky do mestskej kasy vrátia a úver bude splatený.


 


            Strategický investor trenčianskeho priemyselného parku, holandská spoločnosť CTP Invest, plánuje začať s jeho výstavbou v druhom štvrťroku tohto roku. Vzhľadom na tento fakt a súčasnú situáciu v Slovenskom pozemkovom fonde (SPF)  sa Mesto Trenčín rozhodlo získať potrebné pozemky od SPF kúpou a nie výmenou, ako bol pôvodný zámer. Na tento účel poslanci odsúhlasili úver v celkovej výške 150 mil. Sk. Nakoľko úver bude splatený do termínu 31. 12. 2008, nemá vplyv na zmenu dlhovej služby Mesta Trenčín a je určený výlučne na preklenutie nesúladu medzi príjmami a výdavkami rozpočtu mesta.


             Mesto Trenčín figuruje v celom procese prípravy priemyselného parku ako strategický partner,  nie ako investor. Všetky náklady, ktoré boli alebo budú  v súvislosti s prípravou priemyselného parku z rozpočtu čerpané, budú po následnom odpredaji pozemkov holandskému developerovi do rozpočtu aj vrátené. Tento postup je štandardný aj v iných mestách na Slovensku,  nakoľko štátna podpora výstavby parkov bola zákonom prisúdená iba mestám a obciam a komplexne pripravené územie zo strany samosprávy má väčšie predpoklady na úspech v súťaži o nových investorov.


 


 


Informácie o priemyselnom parku a developerovi CTP Invest


Holandský developer CTP Invest vstúpil ako strategický investor do priemyselnej zóny v Trenčíne v júli 2007, keď poslanci mestského zastupiteľstva odsúhlasili tejto spoločnosti predaj 28 ha pozemkov v katastri mestskej časti Záblatie. CTP Invest pripravuje v Trenčíne výstavbu rozsiahleho priemyselného  parku, v ktorom sa usadí niekoľko desiatok menších a stredne veľkých zahraničných investorov. Pôvodný odhad investícií vo viacúčelovom areáli vo výške 2,9 miliardy Sk sa vyšplhal na takmer 4 miliardy korún. Súčasťou uvedených nákladov sú nielen stavebné práce, ale aj technologické vybavenie jednotlivých prevádzok, ktoré bude developer svojim partnerom dlhodobo prenajímať. Spoločnosť CTP Invest chce s výstavbou začať v druhom štvrťroku 2008. Podľa prvotných odhadov bude vytvorených minimálne  900 pracovných miest.


CTP Invest pôsobí už od polovice 90. rokov aj v susednom Česku, kde prevádzkuje šestnásť viacúčelových industriálnych zón. Ako jedna z mála developerských spoločností sa špecializuje na lokality mimo hlavného mesta, ktorých atraktivita pre investorov neustále stúpa.


Podobnú sieť nájomných parkov plánuje vybudovať aj na Slovensku, konkrétne začal CTP Invest stavať podobnú priemyselno-logistickú zónu aj v Dolnom Hričove pri Žiline a v Prešove, kde sa pripravuje výstavba komplexu skladových, výrobných, logistických, obchodných a administratívnych priestorov.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!