Mesto vyhralo súdny spor s TV Trenčín

1. 12. 2011

Mesto Trenčín vyhralo súdny spor s prevádzkovateľom Televízie Trenčín, spoločnosťou Slovakia okolo sveta. Na pojednávaní v stredu 30. novembra o tom rozhodol Krajský súd v Trenčíne. Proti rozhodnutiu už nie je možné odvolanie. Prevádzkovateľ lokálnej televízie mesto žaloval o zaplatenie 7 449,15 eur ako zmluvnú pokutu za oneskorene uhradenú faktúru za služby z roku 2009. Súd na základe nových poznatkov, ktoré predložila advokátska kancelária mesta GARANT PARTNER legal (AK GPL), konštatoval, že celá Zmluva so  spoločnosťou Slovakia okolo sveta, s.r.o o zabezpečení prevádzky a vysielania mestskej televízie, nie je platná.

Okresný súd v Trenčíne pritom v auguste 2010 rozhodol čiastočne v prospech TV Trenčín.  Nový primátor mesta Richard Rybníček sa s týmto rozhodnutím nestotožnil a v odvolacom konaní poukázal na právne fakty, ktoré neboli v konaní dovtedy uplatnené.

Súd poukázané nové právne informácie uznal a rozhodol v prospech mesta Trenčín, čím žalobca  stratil  akékoľvek finančné nároky voči mestu. Súd okrem iného v odôvodnení uviedol, že Zmluva nie je platná z dôvodu, že o nej nerozhodlo mestské zastupiteľstvo, čím nebola riadne prejavená vôľa mesta.Primátor Rybníček je s rozhodnutím súdu spokojný. „Pôvodne sa tu roky hovorilo o „nevypovedateľnej, nepriestrelnej“ a neviem akej zmluve, ktorú som považoval od začiatku voči mestu za neetickú a ktorú sa nám medzičasom podarilo vypovedať. Skôr ma zaráža a mrzí, že na základe tejto neplatnej zmluvy naše mesto vyplatilo TV Trenčín viac ako 1,6 milióna eur,“ dodal.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!