Mesto vybralo prvé ZŠ pre rekonštrukciu z eurofondov

29. 2. 2008

Mestskí poslanci v Trenčíne vybrali prvé štyri základné školy (ZŠ), ktoré sa dostanú do prvého kola predkladania projektov na ich opravy z eurofondov. Na základných školách na uliciach Novomeského, Hodžovej, Veľkomoravskej a Petra Bezruča sa učí celkovo 2 621 žiakov, pričom najvyššie náklady, 138,4 milióna korún, si vyžiada ZŠ Novomeského na najväčšom trenčianskom sídlisku Juh.


Celkové odhadované náklady predstavujú viac ako 279 miliónov korún. „Máme záujem čerpať eurofondy na kompletnú rekonštrukciu školských budov, ktorá zabezpečí nielen kvalitné prostredie na vzdelávanie detí, ale zároveň bude smerovať k zníženiu prevádzkových nákladov školy. Neznamená to, že sme celkovo vybrali iba tieto školy, ďalšie budú predložené do nasledujúcich uzávierok. Pri prvom kole vychádzame z predpokladu, že bude pre každú mestskú časť vybraná jedna škola,“ uviedol primátor Branislav Celler. Mesto vyberalo tieto školy podľa predpokladanej nákladnosti ich opráv, počtu žiakov, pripravenosti projektovej dokumentácie či dôležitého kritéria efektívnosti vynaložených nákladov na počet žiakov školy.


Trenčín by v prípade úspechu projekty spolufinancoval piatimi percentami. V uvedených školách boli doteraz uskutočnené rekonštrukcie vo výške približne 18,5 milióna korún, ďalších viac ako 89 miliónov zhltla rekonštrukcia športových areálov. Podľa úspešnosti projektu sa mesto rozhodne, či aj pri ostatných štyroch školách v pôsobnosti mesta bude pokračovať v opravách zo zdrojov EÚ, alebo bude rekonštrukcie financovať z vlastných zdrojov.


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!